Autor textu: Vladimír Bačišin
06.11.2019

Abeceda ekonomiky - zamestnávatelia

TASR prináša seriál - základné informácie o ekonomike.

Foto: www.pexels.com

Bratislava 06.11.2019 (Skolske.sk)

Tak ako záujmy zamestnancov presadzujú odbory, záujmy zamestnávateľov presadzujú ich združenia, či zväzy. Ekonomické záujmové skupiny vznikli na základe obhajovanie spoločných ekonomických záujmov vlastných členov.  Patria sem organizácie zamestnávateľov, združenia výrobcov, združenia podnikateľov, priemyselné a obchodné komory.

Akú hierarchiu majú záujmové asociácie zamestnávateľov na Slovensku?  Vrchol pyramídy podnikateľských a zamestnávateľských združení sú dve organizácie. Sú to Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) . Ide o takzvané strešné organizácie. Majú najväčší dosah, vplyv. Sú členmi tripartity, ktorou je Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky. Podieľajú sa na priamom dialógu sociálnych partnerov – zástupcov štátu, zamestnancov a zamestnávateľov. Na to, aby sa zamestnávateľská organizácia stala členom tripartity je potrebné, aby združovala zamestnávateľov z viacerých odvetví hospodárstva, mala pôsobnosť v najmenej piatich krajoch a zamestnávala najmenej 100 000 zamestnancov. 

Môže vás napadnúť prečo máme dve zamestnávateľské organizácie? Okrem toho existuje aj Klub 500, teda slovenské podniky zamestnávajúce viac ako 500 zamestnancov, ake aj Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS).  Ich poslanie, postavenie je rovnaké. Rozdielnymi nemusia byť však názory na riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku alebo na opatrenia, ktoré môžu slovenské podnikateľské prostredie poškodzovať.
​​​​​​​
Ako fungujú záujmové podnikateľské združenia? Najdlhšie v tejto skupine vystupuje ZPS, ktoré sa stalo prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov na Slovensku po roku 1989. K ďalším podnikateľským organizáciám bez odvetvovej špecializácie patria Slovenský živnostenský zväz (SŽZ), Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS).. Okrem toho na Slovensku fungujú komory zo zákona. Je to Slovenská obchodná a priemyselná komora, ale aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.  Ekonomické záujmy zamestnávateľov presadzujú záujmové skupiny, niekedy ich nazývajú lobistické skupiny. Ide napríklad o profesijné, či odvetvové združenia.  Slovo loby je blízke pojmu lobing. Toto slovo pochádza z anglosaského pojmu   lobbying je v užšom zmysle proces ovplyvňovania zákonodarcov, ministrov a iných štátnych úradníkov, prípadne hospodárskych subjektov, záujmovými, či nátlakovými skupinami presadzujúcimi spoločný záujem.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Máj 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň trávenia, Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131