Autor textu: TASR
06.11.2019

Prvú hudobnú školu pre Slovensko založili pred 100 rokmi

V súčasnosti na škole študuje takmer 700 detí.

Foto: ZUŠ

Bratislava 06.11.2019 (TASR)

 V prvej slovenskej hudobnej škole nadobudli vzdelanie také osobnosti ako napríklad Eugen Suchoň, Ján Cikker, Alexander Moyzes, Ľudovít Rajter, Vladimír Bokes, Milan Dubovský, Viktor Šimčisko a mnohí ďalší významní predstavitelia hudobného života. "Alma Mater" celého hudobného školstva na Slovensku niesla na začiatku názov Prvá hudobná škola pre Slovensko, v súčasnosti je známa pod názvom Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta. Od jej vzniku uplynie v stredu 6. novembra 100 rokov.

      Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta na Panenskej ulici v Bratislave bola založená 6. novembra 1919. Sídli v historickej budove, v Dome generála Georgievitsa. Na jej nádvorí stojí socha speváčky Oľgy Trebitschovej (1887-1919), ktorá kedysi žila práve v tomto dome. Od roku 2009 koncertná sieň školy nesie jej meno. V súčasnosti na škole študuje takmer 700 detí.

      Zakladateľom a prvým správcom Prvej hudobnej školy pre Slovensko bol Miloš Ruppeldt. Slovenské talenty boli dovtedy odkázané na štúdium vo Viedni, Budapešti a ďalších európskych mestách. Vybudovať inštitúciu, ktorá by pripravovala profesionálnych slovenských umelcov, si dali za cieľ účastníci prvého zasadnutia jednoty Hudobných stavov na Slovensku v roku 1919 v Žiline. Uskutočniť tento zámer sa podujali významní predstavitelia vtedajšieho hudobného života: už spomínaný Miloš Ruppeldt a spolu s ním Mikuláš Schneider-Trnavský, dr. Alois Kolísek a Anula Zochová.

      Škola mala spočiatku iba sláčikové, klavírne, dychové a spevácke oddelenie a učilo na nej 12 slovenských i českých učiteľov. Od roku 1922 niesla názov Hudobná a dramatická škola – vyššia umelecká odborná škola v Bratislave. Jej nový riaditeľ - hudobník, skladateľ a klavirista Frico Kafenda - sa zaslúžil o to, že 26. januára 1928 ministerstvo školstva udelilo škole právo verejnosti, vykonávania skúšok a vydávania vysvedčení platné v celom štáte.

      Hudobná a dramatická škola sa rozdelila na Hudobnú školu pre Slovensko a Hudobnú a dramatickú akadémiu pre Slovensko, ktorá prešla od 7. mája 1941 pod správu štátu a dostala názov Štátne konzervatórium v Bratislave. V roku 1960 zmenila názov na Konzervatórium a od roku 2002 škola nesie meno Konzervatórium v Bratislave.

      V roku 1949 vznikli pobočky Hudobnej školy v Bratislave, začiatkom 50. rokov 20. storočia došlo k jej poštátneniu. Centrálna škola sa v roku 1952 premenila na I. hudobnú školu v Bratislave. Súčasný názov Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta nesie od roku 1990.

      Okrem tejto významnej vzdelávacej inštitúcie zostavil Miloš Ruppeldt v roku 1920 amatérske teleso, predchodcu Slovenskej filharmónie, a tiež Družstvo Slovenského národného divadla. Založil Spevácky zbor slovenských učiteľov, ktorý viedol a bol jeho dirigentom. Od roku 1926 pôsobil v bratislavskej odbočke Československého rozhlasu, v rokoch 1937-1939 bol jej riaditeľom. Odvolaný bol na príkaz prezidenta vojnovej Slovenskej republiky Jozefa Tisa.

      Okrem Hudobnej školy pre Slovensko založil aj Spolok slovenských umelcov, Združenie Slovenskej filharmónie. Prekladal z ruštiny, poľštiny, nemčiny, maďarčiny a najmä španielčiny.
​​​​​​​
      V znamení storočnice Prvej hudobnej školy pre Slovensko sa nesie celý rok 2019. Už v máji zorganizovala škola trojdňový festival Dni Miloša Ruppeldta s medzinárodnou účasťou. Oslavy vyvrcholia dvoma podujatiami v novembri. Galakoncert súčasných i bývalých žiakov ZUŠ M. Ruppeldta bude v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 6. novembra, v deň stého výročia slávnostného otvorenia Hudobnej školy. Koncert troch generácií žiakov sa uskutoční v spolupráci so Slovenským komorným orchestrom v budove Slovenskej filharmónie 10. novembra, v deň stého výročia začiatku výučby.

      Zdroje: www.zusruppeldta.eu

Čo treba vedieť o koronavíruse

Apríl 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Medzinárodný deň vtáctva, Medzinárodný deň zábavy v práci,
· Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131