Autor textu: Lucia Petríková
06.11.2019

Nadácia Tatra banky podporila projekt Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity

Nadácia Tatra banky vyhodnotila aj tento rok grantový program Kvalita vzdelávania. 

Foto:TnUAD

Trenčín 06.11.2019 (Skolske.sk)

Cieľom nadácie je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. K termínu uzávierky bolo prijatých 113 žiadostí, v ktorých študenti a organizácie žiadali spolu 508 265,98 Eur. Hodnotiaca komisia, zložená z 5 externých expertov, rozdelila sumu 65 109 Eur medzi 19 najlepších projektov. Jedným z nich je projekt Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s názvom Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast, ktorý bol podporený sumou 4 955,- Eur.
​​​​​​​

Karcinóm prsníka je najčastejšie malígne ochorenie ženskej populácie, výskyt štatisticky narastá predovšetkým v období medzi 50. a 70. rokom života, pričom aj prípady ochorenia mladých žien do 30. roku a medzi 30. a 40. rokom sú stále častejšie. Každý rok pribudne na Slovensku takmer 3 000 novodiagnostikovaných žien s karcinómom prsníka. Táto choroba si nevyberá a zasiahne aj do života tých, čo zdravo žijú, nefajčia, nepijú a nemajú nadváhu. Preto edukácia v tejto oblasti je veľmi potrebná. Začiatok skríningového programu karcinómu prsníka v roku 2019 je jedinečnou príležitosťou a výzvou pre zásadné obohatenie a rozšírenie vysokoškolského vzdelávania v tejto oblasti s dôrazom na aplikovanie inovatívnych edukačných metód, foriem a postupov tak, aby boli študenti maximálne konfrontovaní s reálnou klinickou skutočnosťou a dokázali v praxi využiť nadobudnuté vedomosti.

pic
Foto: TnUAD

"Využitie interaktívnych výučbových modelov a vytvorených videoprojekcií prinesie výrazné skrátenie a zefektívnenie doby, ktorá je nutná  pre teoretickú prípravu nielen študentov, ale aj širokej verejnosti. Uvedený projekt je v súčasnosti vzhľadom k výskytu karcinómu prsníka v SR mimoriadne potrebný a povedie k výraznému prepojeniu teoretického vzdelávania s praxou a k multiplikatívnosti vypracovaných postupov," doplnil rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

V rámci projektu budú využité interaktívne výučbové modely/ trenažéry umožňujúce nácvik hľadania nádorov priamo samotným študentom, pričom lokalizácia a veľkosť hľadaného nádoru je variabilná a v priebehu vyučovacieho procesu a samotného nácviku je ho možné meniť. Výraznú mieru obohatenia vyučovacieho procesu prinesie plánované využitie interaktívnych videoprojekcií, ktoré výrazne skrátia a zefektívnia dobu, ktorá je nutná  pre teoretickú prípravu študentov pred tým, ako smú vykonávať klinickú prax a byť v kontakte s reálnymi živými bytosťami s chorobami i emóciami. Budú vytvorené 3 multimediálne edukačné videoprojekcie, ktoré budú  zamerané na: výskyt a prevenciu ochorenia prezentovanými významnými odborníkmi v danej oblasti, výučbu metódy samovyšetrenia prsníkov a potreby pacientok vrátane informácií o existencii a ponuke služieb pacientských organizácií ako sú napr. OZ Amazonky. Práve spolupráca s občianskymi združeniami, ktoré sú aktívne v uvedenej oblasti, vytvára ďalšie prirodzené prepojenie moderných poznatkov vzdelávania s praxou, ktoré by nebolo alternatívou voči tradičnému prístupu lekár-pacient, ale bolo by jeho podporou.
​​​​​​​
Využitie interaktívnych výučbových modelov a vytvorených videoprojekcií tak prinesie výrazné skrátenie a zefektívnenie doby, ktorá je nutná  pre teoretickú prípravu nielen študentov, ale aj širokej verejnosti. Uvedený projekt je v súčasnosti vzhľadom k výskytu karcinómu prsníka v SR mimoriadne potrebný a povedie k výraznému prepojeniu teoretického vzdelávania s praxou a k multiplikatívnosti vypracovaných postupov.

pic
Foto:TnUAD
pic
Foto: TnUAD
Čo treba vedieť o koronavíruse

Máj 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň trávenia, Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131