Autor textu: Ing. Martin Broda, PhD.,  PaedDr. Lucia Ligusová                                                                                                                                      
28.11.2019

Úspešný Deň otvorených dverí na SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Školu navštívilo viac ako 500 žiakov

Foto: SPŠE Prešov

Prešov 28.11.2019 (Skolske.sk)

         Každý z nás sa iste pamätá na obdobie, keď si ako ôsmak či deviatak mal vybrať strednú školu. Vždy to bolo a je  veľké rozhodnutie. Považujeme preto  za veľmi dôležité, aby žiaci základných škôl ešte pred definitívnym výberom strednej školy získali čo najviac informácií o škole, ktorej by sa upísali na ďalšie štyri roky svojho študentského života.
​​​​​​​
 Už tradične v novembri organizuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove  pre žiakov základných škôl a ich rodičov, ale aj pre širokú verejnosť DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Chceli by sme ukázať, že „dvere“ sú k nám naozaj pre každého otvorené a najmä pre tých, ktorí majú úprimný záujem o vzdelávanie na našej škole.
        

pic
Foto: text

Aj preto v utorok 19.11.2019 otvorila svoje brány pre návštevníkov v rámci Dňa otvorených dverí (DOD). Počas neho školu navštívilo viac ako 500 žiakov základných škôl, čo si nesmierne vážime. Žiaci základných škôl v sprievode svojich učiteľov, resp. rodičov mali možnosť spoznať samotnú školu, jej laboratóriá, učiteľov, našich študentov a v neposlednom rade spoznať smerovanie a profiláciu školy. V tento deň sa uskutočnilo  aj stretnutie so zástupcami základných škôl, kde boli ponúknuté možnosti spolupráce a rôzne aktivity a súťaže pre základné školy, napr. Junior akadémia, ELEsparks, ELEKTROmatik alebo Odpoludnia s MAT a SJL.

         Všetci návštevníci DOD získali širokú škálu poznatkov o škole. Organizátori vybrali 8 učební resp. laboratórií, ktoré charakterizujú celú paletu študijných odborov a zameraní. V každej z nich mali účastníci možnosť vypočuť si z úst vyučujúcich a aj študentov zaujímavý výklad o konkrétnom odbore. O tom, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, sme sa presvedčili aj pri tejto príležitosti - najväčší záujem u návštevníkov bol o živé ukážky činností žiakov.

        Škola ponúka tri študijné odbory, a to ELEKTROTECHNIKA, INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE  a TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY v elektrotechnike (školský vzdelávací program IT manažment procesov).
      

pic
Foto: text

V študijnom odbore ELEKTROTECHNIKA  boli prezentované jednotlivé zamerania, ktorými sa študenti profilujú počas tretieho a štvrtého ročníka štúdia. Zameranie elektroenergetika ponúklo návštevníkom možnosť vyskúšať si model elektrickej stanice, inteligentný merací systém a Van de Graffov generátor. Oblasť počítačových systémov okrem predstavenia tohto zamerania, ponúkla virtuálne skladanie PC, kvíz IT znalostí pre žiakov základných škôl a tester kvality hesla. Výstava odboru elektrotechnika so zameraním na oblasť priemyselnej informatiky ponúkala návštevníkom ukážky produktov 3D tlače, rôznych elektronických zapojení, meracej techniky a rýchlokurzy programovania vývojovej dosky Arduino a Lego robotov. Návštevníkov nižších vekových kategórií tradične najviac zaujala hra, v ktorej si otestovali svoju šikovnosť a mohli získať kľúčenku, ale aj rôzne technické hračky vyrobené pomocou 3D tlače a humanoidný robot Poppy. Starších návštevníkov a rodičov zaujali hlavne aplikácie programovateľných logických kontrolérov (PLC) a učebné pomôcky využívané na cvičeniach z odborných predmetov. „Naši študenti a pedagógovia ochotne odpovedali na všetky otázky týkajúce sa hlavne obsahu  odborných  predmetov a uplatniteľnosti  absolventov na trhu práce,“  konštatoval  Ing. J. Macej.
      

pic
Foto: text

Odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE sa návštevníkom predstavil zaujímavou prezentáciou našich študentov, ktorí popisovali svoje skúsenosti so štúdiom a jednotlivými predmetmi na škole. Záujemcom odprezentovali svoje projekty a aplikácie, s ktorými boli úspešní na mnohých odborných súťažiach. Návštevníci videli ukážky  hardvérového vybavenia a IT zariadení, simulačný softvér Packet Tracer  či  virtuálnu  skladačku  PC.   V rámci odboru sa predstavil aj robot Nao a žiakom boli predstavené možnosti účasti na medzinárodných súťažiach v robotike. Tiež informovali o  Junior akadémii, prezentovali projekty našich študentov Solar System a DoggoCity.

               „Naši študenti na prezentácii odboru IST počas DOD boli famózni,“ pochválila prácu všetkých Ing. M. Hedvigová.
​​​​​​​
        Súčasťou prezentácie odboru bol aj kvíz, do ktorého sa zapojilo 70 respondentov s priemernou úspešnosťou 87%, čo hodnotíme vysoko pozitívne. A ktoré otázky najviac potrápili deviatakov? Napr. Čo považujeme za mozog počítača? Na ktoré médium sa vojde najmenej dát? Kde na obrázku nájdeme konektor?
       

pic
Foto: text

Študenti prezentovali študijný program IT MANAŽMENT PROCESOV predstavením cieľov vzdelávania a oblastí, v ktorých získajú vedomosti a zručnosti – ekonomika, IKT a elektrotechnika. Podrobnejšie porozprávali o tom, čo odbor poskytuje študentom podľa štátneho vzdelávacieho programu a ako sa odlišujeme v školskom vzdelávacom programe, kde sa odbor zameriava na programovanie a základy objektovo orientovaného programovania, webové a databázové aplikácie, grafiku, projektový manažment, otvorený marketing, riadenie ľudských zdrojov, firemné procesy a dátová analytika.

       Vysvetlili žiakom a rodičom, aké sú možnosti uplatnenia absolventa v praxi. Na reálnom projekte študentka 3.F Daniela Chovancová ukázala praktické využitie získaných vedomostí a zručností, pričom sa snažila zapojiť ich do diskusie a tým zistiť, aké sú ich predstavy o odbore.

     Predstavili aj občianske združenie Impulz a poukázali na možnosť aktivizovať sa v združení počas štúdia a vyskúšať si podnikanie v praxi.

     Naši študenti a pedagógovia ochotne a fundovane odpovedali na všetky otázky týkajúce sa hlavne obsahu odborných predmetov a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.
​​​​​​​
      V rámci DOD návštevníci mohli nielen vidieť prezentácie a naše učebné pomôcky, ale mnohé veci si mohli vyskúšať na vlastnej koži, a tak sa na chvíľu stať študentom školy. V novom IT Science labe si mohli naprogramovať  a zapojiť jednoduchý programovateľný obvod alebo si v dielňach praxe vyskúšať spájkovanie a používanie meracích prístrojov.
  

pic
Foto: text

   Počas DOD sa predstavila aj spoločnosť Východoslovenská distribučná, s ktorou škola spolupracuje už niekoľko rokov a zamestnáva aj viacerých absolventov našej školy. V rámci prezentácie vystúpil kúzelný fyzik, ktorý zaujímavou formou predstavil žiakom rôzne pokusy aj z oblasti elektrotechniky a tiež zamestnanci spoločnosti žiakom priblížili prácu s dronom, ktorý využívajú na kontrolu vonkajšieho vedenia alebo na diaľkovú inštaláciu prvkov.

      Veríme, že mnohých z vás škola zaujala a že v ďalších školských rokoch sa už budeme s vami stretávať ako so študentami Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

      Presvedčili sme návštevníkov tohtoročného DOD, že sme dobrou školou? Dúfame, že áno. Odchádzali s úsmevom na tvári a plní pozitívnych dojmov. Sme presvedčení, že sa nám podarilo splniť náš cieľ - ponúknuť žiakom základných škôl a ich rodičom čo najviac informácií o štúdiu na našej škole.
                                                                                                                                  
 
Ing. Martin Broda, PhD., 
PaedDr. Lucia Ligusová

ŽILINA: Jarné prázdniny v Rosenfeldovom paláci

Február 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-

Prehľad udalostí:

· Medzinárodný deň kvetinového dizajnu
· Európsky deň rovnosti odmeňovania
· Medzinárodný deň zriedkavých chorôb
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131