Autor textu: Tea Tomčíková
10.12.2019

Žiacka školská rada a naše aktivity

V žiackej školskej rade som už piaty rok a na každé zasadnutie sa veľmi teším.

Foto: Žiacka školská rada v súčasnosti

Spišské Vlachy 10.12.2019 (Skolske.sk)

 
Je to náš žiacky parlament, ktorý v našej škole - ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch - funguje od roku 2008. Tvoria ho zástupcovia, ktorých si žiaci zvolia za každú triedu od 5. po 9. ročník. Členom je aj žiak 4. ročníka, ktorý pozoruje starších žiakov pri práci, čiže je to pozorovateľ bez práva hlasovať. Žiacka školská rada pracuje pod vedením povereného učiteľa - koordinátora.  Žiacky parlament vznikol 31. januára 2008 a od 1. septembra 2019 sa názov zmenil na Žiacka školská rada.
 
Pedagogickými koordinátormi boli:
Mgr. Ladislava Babjaková (sr. M. Filipa, SDR) – šk. r. 2008/2009 a 2009/2010
Mgr. Mariana Užáková (sr. M. Filotea, SDR) – šk. r. 2019/2011 a 2011/2012
Mgr. Zuzana Kandrová – šk. r. 2014/2015 a 2015/2016.
Mgr. Slávka Kovalčíková – šk. r. 2012/2013; 2013-2014; 2016/-2017; 2017/2018
V súčasnosti v tomto školskom roku opäť pracuje pod vedením Mgr. Zuzany Kandrovej.
 
„Žiacka školská rada sa snaží vytvárať pozitívnu klímu na škole, snaží sa podieľať na vytváraní spoločných celoškolských akcií. Našou úlohou je taktiež pomáhať pri riešení problémov v škole zo strany žiakov, predchádzať problémom v rámci vyučovania a viesť žiakov k správnemu využitiu ich talentu, vzájomnej podpore a spolupráci,” priblížila Mgr. Zuzana Kandrová.
 
Naša Žiacka školská rada má aj svoje logo, svoju  nástenku, kde pravidelne pridávame oznamy o nových udalostiach a tiež schránku, do ktorej môžu žiaci vhadzovať svoje podnety.
 
 Naším poslaním je:
-        Zastupovať všetkých žiakov školy v súlade s princípmi kresťanstva a demokracie, ktoré táto škola vyznáva.
-        Vyhľadávať problémové okruhy a pomáhať pri ich riešení.
-        Vhodne formulovať a predkladať požiadavky žiakov a učiteľov.
-        Pomáhať pri zabezpečovaní školských a mimoškolských aktivít.
 
Doteraz sme pre žiakov pripravili tieto aktivity :
-        Retro deň
-        Papučový deň
-        Vymysli pokrik pre svoju triedy
-        Valentínska pošta
-        Dobrý skutok
-        Hudobné pozdravy v piatky – piesne na želanie
-        Vianočná výzdoba tried
-        Staň sa aj ty hviezdou školského neba
-        Mikulášska čižma
-        Súťaže :  Milujem Slovensko , Piati proti piatim, Poznáš svoju triedu?
-        Zastavenia krížovej cesty
-        Deň projektov
-        Poteš srdce 2x
 
Samozrejme, máme pripravených ešte veľa  zaujímavých súťaží. Máte sa na čo tešiť!
 
Sľub člena Žiackej školskej rady
Sľubujem na svoju česť a svedomie, že si budem plniť svoje povinnosti člena Žiackej školskej rady, budem čo najlepšie zastupovať svojich spolužiakov, spolupracovať s vedením školy, s pedagogickými pracovníkmi a robiť všetko pre dobré meno našej školy. Zároveň sľubujem mlčať o priebehu rokovaní. Tak sľubujem.

 
Modlitba Žiackej školskej rady
Pane, pri tomto zasadnutí ťa prosíme: nedovoľ, aby naše srdce zabudlo na tvoj zákon a daruj nám svetlo i odmenu večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
 
Tea Tomčíková (VIII. tr.), predseda Žiackej školskej rady
ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy

 
Súvisiace články: 
Poteš srdce 2x 
V ZŠ v Spišských Vlachoch sa vrátili do minulosti 
 

 

pic
Foto: Začiatky Školskej rady
pic
Foto: Spravodajské okienko v školskom časopise

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]