Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Školské.sk
09.01.2020

Rebríčky slovenských základných a stredných škôl v roku 2019

Zostavuje ich Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Foto: TASR

Bratislava 09.01.2020 (Skolske.sk)

V najnovšom vydaní školských rebríčkov (december 2019) sa najlepšie vo svojich kategóriách umiestnili ZŠ na Krosnianskej v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej a bratislavské Gymnázium Jura Hronca.

Základné školy: Po aktualizácii rebríčkov sa na celoslovenskej úrovni medzi ZŠ opäť najlepšie umiestnila Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur a najlepšiu trojicu dopĺňa Základná škola T. J. Moussona 4, Michalovce.Stredné školy: Medzi SOŠ obhájila prvé miesto Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2). Na druhom a treťom mieste sú SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove a Stredná zdravotnícka škola na Farskej v Nitre.


Gymnáziá: Napokon, pri gymnáziách je na prvom mieste Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave. Druhé miesto obsadilo Gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach a tretia je Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave.Doplnené sú aktuálne údaje o výsledkoch žiakov v celoštátnych testovaniach piatakov a deviatakov na ZŠ a tiež výsledky absolventov SŠ v externej časti maturitných skúšok. Tieto údaje sa týkajú šk. roku 2018/19 a na ich základe sme pripravili aj prvé hodnotenie výsledkov žiakov na jednotlivých školách týkajúce sa uvedeného šk. roku.

Údaje, metodiku a aj aktualizované rebríčky, ktoré na ich základe INEKO zostavuje, možno nájsť na portáli skoly.ineko.sk. Riaditelia škôl majú možnosť doplniť na profil svojej školy na portáli ľubovoľné informácie o úspechoch či výhodách ich školy, stačí, ak stručný text pošlú na adresu [email protected]. O škole sa môžu vyjadriť aj návštevníci portálu, a to buď slovne alebo vďaka hodnoteniu na jednoduchej 5-stupňovej škále.

Rebríček každoročne zostavuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) a jeho cieľom je informovať o dosiahnutých výsledkoch žiakov alebo o podmienkach pre vyučovanie. Pri hodnotení sa zohľadňovalo 41 ukazovateľov, napríklad výsledky celonárodných testov v piatom a deviatom ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9), mimoriadne úspechy žiakov vo vybraných súťažiach, výsledky štátnych školských inšpekcií, podmienky výchovy a vzdelávania a ďalšie. 

Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. 

Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]