Autor textu: Vladimír Bačišin
25.01.2020

Abeceda ekonomiky - pôda

TASR prináša seriál - základné informácie o ekonomike

Foto: www.pexels.com

Bratislava 25.01.2020 (Skolske.sk)

Pôda je prvotný výrobný faktor. Jej vznik bol určený mimoekonomickými procesmi. Pôda a prírodné zdroje radíme medzi nereprodukovateľné zdroje lebo sa nedajú vytvoriť ľudskou činnosťou.
Za pôvodný a nevyčerpateľný dar prírody považovali klasickí ekonómovia pôdu, ktorej celková ponuka je podľa definície fixná alebo úplne nepružná. Cenu takéhoto fixného faktora nazvali títo klasickí ekonómovia – renta alebo čistá ekonomická renta.

Pôda je druhým základným výrobným faktorom, i keď spolu s prírodnými zdrojmi je výtvorom a darom prírody. Človek používa pôdu na výrobu tovarov a služieb podobne ako energetické a surovinové zdroje. Hoci je pôda darom prírody, nie je voľným statkom, pretože jej množstvo je obmedzené – teda patrí medzi vzácne statky. Má to vplyv na náklady, celkový produkt, hraničný produkt a ceny poľnohospodárskych produktov. Pôda je tiež zdrojom nerastného bohatstva.
Cena pôdy pri jej prenájme je poplatok za používanie pôdy, ktorý platí prenajímateľ pôdy jej vlastníkovi. Výška renty je pevne stanovená na celé obdobie, na ktoré sa pôda prenajíma. Výška renty závisí od vzťahu ponuky pôdy a dopytu po nej. Renta je hraničný (marginálny) produkt pôdy. Za prenájom pôdy sa platí pozemkovou rentou. Rozlišujeme výrazy nájomné a renta, pretože nájomné sa platí pri statkoch vyrobených ľuďmi.

Dopyt po pôde je odvodeným dopytom, ako sa bude vyvíjať dopyt po poľnohospodárskych produktoch, tak sa bude vyvíjať i dopyt po poľnohospodárskej pôde.

Základný vzorec ekonomiky pôdy vyzerá nasledovne. Hraničný produkt pôdy vynásobený cenou produkcie je rovný cena pôdy. To je renta.
​​​​​​​
Ponuka pôdy sa prejavuje nasledovne. Na zmenu ceny nemôže reagovať ponuka zmenou množstva – jej cena je neelastická, teda nepružná. To znamená, že nie ľahko sa prispôsobuje zmenám na trhu. Môže reagovať len zmenou ceny pozemkovej renty.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Apríl 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Medzinárodný deň vtáctva, Medzinárodný deň zábavy v práci,
· Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131