Autor textu: Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou
09.03.2020

Vyhlásenie EU v Bratislave po zasadnutí krízového štábu 

K aktuálnej situácii okolo koronavírusu COVID-19.

Foto: EUBA

Krízový štáb EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2020, rozhodol, že od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba na dennom aj externom štúdiu na prvom a druhom stupni štúdia na všetkých pedagogických pracoviskách (Bratislava, Košice, Michalovce, Virt). Pedagogický proces sa uskutoční formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou.

Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa rušia všetky konzultačné hodiny študijných oddelení, referátov a pedagogických zamestnancov. Odporúča sa študentom komunikovať s uvedenými oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky.

Rektor EU v Bratislave ukladá dekanom všetkých fakúlt univerzity informovať o tejto skutočnosti všetkých zamestnancov zapojených do vzdelávacieho procesu a poveriť ich, aby študentom poskytli všetky potrebné informácie a podklady na samoštúdium počas prerušenia štúdia.

Rektor univerzity na základe rozhodnutia krízového štábu odporúča študentom univerzity, aby počas prerušenia výučby opustili študentské domovy (s výnimkou zahraničných študentov). V prípade výskytu nákazy v danom študentskom domove sa budú musieť študenti podrobiť karanténnemu režimu a daný študentský domov bude uzavretý. S okamžitou platnosťou sa zakazujú návštevy v študentských domovoch univerzity.

Pre zamestnancov univerzity platí riadny pracovný režim.

Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba aj na Univerzite tretieho veku a rušia sa všetky aktivity UTV organizované Ekonomickou univerzitou v Bratislave (vo všetkých vzdelávacích strediskách).

Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa rušia všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch univerzity v Bratislave aj v Košiciach, organizované univerzitou aj inými subjektami. 

Žiadame zamestnancov a študentov, aby sledovali svoje univerzitné e-mailové schránky, webové stránky univerzity, resp. sociálne siete univerzity.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131