Autor textu: Ekonomická univerzita v Bratislave
27.03.2020

EU v Bratislave predlžuje termín podávania prihlášok 

Na 1. stupeň štúdia na všetky študijné programy je to do 15. apríla 2020. 

Foto: Ekonomická univerzita v Bratislave

Vychádzame v ústrety uchádzačom, ktorí v tejto situácii nestihli zareagovať na ponuku študijných programov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pri podávaní prihlášky vyžadujeme od uchádzačov iba jej elektronickú formu, nie je potrebné posielať vytlačenú prihlášku, nevyžadujeme k prihláške napr. ani životopis, potvrdenie zo strednej školy o dosiahnutých výsledkoch, ani potvrdenie od lekára,hovorí rektor univerzity Ferdinand Daňo.

Uchádzači o štúdium na 1. stupeň štúdia si môžu vybrať z 19 študijných programov vyučovaných v slovenskom jazyku a 2 študijných programov vyučovaných v anglickom jazyku (Financie, bankovníctvo a investovanie na Národohospodárskej fakulte a Ekonomika a manažment podniku na Fakulte podnikového manažmentu).

Absolventi EU v Bratislave sa dobre uplatňujú na trhu práce tak v SR, ako aj v Európskej únii. Dokumentujú to aj rôzne prieskumy a štatistické zisťovania. Známy je rebríček pracovného portálu Profesia.sk, podľa ktorého sa už štvrtý rok umiestnila najvyššie práve EU v Bratislave. O absolventov univerzity, resp. ich profily, sa zamestnávatelia zaujímajú zo všetkých verejných vysokých škôl na Slovensku najviac“, doplnil rektor EU v Bratislave.

Absolventi Národohospodárskej fakulty pôsobia najmä v bankovej sfére, v inštitúciách finančného trhu, v medzinárodných finančných a poradenských inštitúciách, v investičných spoločnostiach a fondoch, v centrálnych orgánoch štátnej správy, ale aj ako odborníci vo výskume a v médiách.

V praxi sú žiadaní aj absolventi Obchodnej fakulty, ktorí sa uplatňujú ako vysoko- kvalifikovaní odborníci v obchode, v marketingu, v zahraničnom obchode, v domácich a medzinárodných inštitúciách a tiež v podnikateľských subjektoch cestovného ruchu.

Absolventi Fakulty hospodárskej informatiky sa dlhodobo veľmi dobre uplatňujú ako ekonómovia – informatici najmä vo výrobných a obchodných firmách, v bankách, poisťovniach, na burzách a pod. Široké uplatnenie majú aj absolventi študijného programu účtovníctvo, ktorí sa uplatňujú vo všetkých sférach hospodárskeho života v oblasti účtovníctva, resp., ekonomického riadenia, na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni.

Najmä pre podnikovú úroveň sú pripravovaní absolventi Fakulty podnikového manažmentu a Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach. Absolventi sú využiteľní najmä pre manažérske funkcie v podnikoch, a to predovšetkým na rozličných postoch v oblasti finančného riadenia, či ekonomického znalectva.

Už niekoľko rokov patria k stabilne vyhľadávaným absolventom univerzity absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov, pretože prax oceňuje najmä ich výborné jazykové znalosti ako aj odbornú pripravenosť z hľadiska medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie. Sú to špecialisti pre domáce a zahraničné spoločnosti, ale tiež pre oblasť ekonomickej diplomacie v SR a v zahraničí.

Absolventi Fakulty aplikovaných jazykov majú širokospektrálne uplatnenie na medzinárodnom pracovnom trhu s bohatými jazykovými a ekonomickými znalosťami sa uplatňujú v štátnej správe, medzinárodných inštitúciách, nadnárodných spoločnostiach i domácich firmách.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA EU V BRATISLAVE?

- Sme najvýznamnejšia a najväčšia vzdelávacia inštitúcia ekonomického zamerania na Slovensku.
- Ako jediná univerzita v SR poskytujeme komplexné vzdelávanie v študijných programoch odboru ekonómia a manažment na všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske a doktorandské).
- Študenti majú možnosť získať dvojitý diplom z partnerských univerzít v študijných programoch vyučovaných najmä v anglickom jazyku (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, Univerzita v Štrasburgu vo Francúzsku, Univerzita NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana na Ukrajine, ale aj Právnická fakulta UK v Bratislave).
- Popri štúdiu v slovenskom jazyku môžu študenti absolvovať viac ako 150 predmetov v inom svetovom jazyku.
- Prostredníctvom študentských mobilít cez program Erasmus+ získajú študenti možnosť stráviť časť štúdia na prestížnych partnerských univerzitách v zahraničí.
- Študenti a zamestnanci univerzity majú bezplatný prístup k najvýznamnejším svetovým elektronickým informačným zdrojom a databázam.
- Študenti majú možnosť vybrať z viac ako 20 druhov športov na vysokej úrovni.
- Univerzita uskutočňuje veľké množstvo odborných prednášok popredných slovenských i svetových expertov.
- Študenti majú možnosť realizovať sa aj vo viacerých študentských organizáciách.
- Nezamestnanosť absolventov EU v Bratislave sa podľa štatistických údajov pohybuje na úrovni cca 3,5 %.

Viac informácií o možnostiach štúdia...

Čo treba vedieť o koronavíruse

Máj 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Deň Amnesty International, Medzinárodný deň akcii pre zdravie žien, Medzinárodný deň džezu
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131