Autor textu: Lucia Foltýnová
21.06.2020

O šikane po anglicky? Je tu nový ročník ELL 2020!

Tento rok sa koná už osemnásty ročník Európskej značky pre jazyky, ktorá je iniciatívou Európskej komisie a jej hlavným cieľom je podpora jazykového vzdelávania.

Foto: Lucia Foltýnová

Kvalitné vyučovanie cudzích jazykov na školách získava čoraz väčšiu dôležitosť pri rozhodovaní rodičov, kde budú ich deti získavať vzdelávanie, pričom znalosť cudzieho jazyka sa stáva neodmysliteľnou požiadavkou súčasného trhu práce. Jedným zo spôsobov, ako motivovať žiakov k záujmu o jazyky a zároveň prispieť k rozvoju školy, získať cenné skúsenosti a rady z iných vzdelávacích organizácií a zapájať sa do tvorby inovatívnych vyučovacích materiálov s partnermi v zahraničí, je zapojenie sa do medzinárodných vzdelávacích projektov. Pokiaľ sa takýto projekt zároveň vyznačuje inovatívnosťou v prístupe k výučbe jazyka, rieši zaujímavé spoločenské témy či prispieva k šíreniu myšlienky viacjazyčnosti, je nádejným kandidátom na získanie prestížneho ocenenia Európska značka pre jazyky (European Language Label – ELL)!

O šikane po anglicky? Aj o vážnych témach sa dá so žiakmi hovoriť v cudzom jazyku...

Vyše 40 žiakov zo Základnej školy G. Bethlena v Nových Zámkoch bolo zapojených do medzinárodného projektu Erasmus+, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie žiakov o šikane a kyberšikane a zároveň predstaviť spôsoby, ako sa jej brániť. To všetko sa dialo v kolektíve žiakov z partnerských škôl z Veľkej Británie, Nemecka, Fínska, Portugalska, Maďarska a Turecka; spoločným komunikačným jazykom bola angličtina, čo predstavovalo pre žiakov veľkú výzvu.
​​​​​​​
A prečo hovoriť o zložitých témach v cudzom jazyku? Cieľom projektu bolo posilniť sebavedomie žiakov, pretože obeťami šikanovania sú väčšinou deti s nízkym sebavedomím. Podľa realizátorov je nutné zabezpečiť, aby bol každý žiak akceptovaný taký, aký je, bez ohľadu na národnosť, rasovú či náboženskú príslušnosť  alebo telesné alebo mentálne postihnutie. Žiaci v rámci projektu spolupracovali pri tvorbe filmov, hudobných a divadelných predstavení, tvorbe brožúr, prípadne absolvovali školenia mediácie v angličtine. Vďaka týmto aktivitám zlepšili svoju znalosť cudzieho jazyka, získali motiváciu k jeho učeniu sa, uvedomovali si kultúrnu a jazykovú rôznorodosť a naučili sa hovoriť aj o vážnych témach bez strachu.

A práve preto získala Základná škola G. Bethlena v Nových Zámkoch v roku 2019 prestížne ocenenie Európskej značky pre jazyky! Tento rok môžete ocenenie získať aj VY!

Osemnásty ročník Európskej značky pre jazyky

Tento rok sa koná už osemnásty ročník Európskej značky pre jazyky, ktorá je iniciatívou Európskej komisie a jej hlavným cieľom je podpora jazykového vzdelávania. Iniciatíva sa snaží o zviditeľnenie a ocenenie jazykovo zameraných projektov, o podporu a šírenie výsledkov úspešných projektov a šírenie príkladov dobrej praxe na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Realizujete alebo ste realizovali zaujímavý projekt, ktorý sa venoval jazykovému vzdelávaniu, využíval inovatívne metódy výučby, riešil zaujímavé témy, snažil sa odstrániť jazykovú bariéru medzi účastníkmi, či inak podporoval jazykové vzdelávanie? Prihláste svoj projekt do súťaže o Európsku značku pre jazyky. Viac sa dozviete na webstránkach iniciatívy a v tohtoročnej Výzve.

Čo treba vedieť o koronavíruse

August 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Vznik Matice slovenskej (SR, pamätný deň SR)
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131