Autor textu: Zuzana Peternai
16.11.2020

Počuli ste o Erasmus+? A o Erasmus+ Days?

Upútavka na #ErasmusDays. 

Určite ste už počuli frázu Erasmus+, hlavne keď robíte v školstve. Je to program Európskej únie, ktorý poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Na summite lídrov EÚ bol schválený návrh rozpočtu aj pre program Erasmus+ vo výške 21.208 miliardy eur, čo je skvelá správa pre všetky školy, ktoré sa dlhodobo zapájajú alebo sa len plánujú zapojiť do programu Erasmus+. 

pic
Foto: archív školy

A čo je teda Erasmus+ Days? Je to iniciatíva, ktorá priblíži program Erasmus+ a jeho možnosti verejnosti prostredníctvom rôznych aktivít a podujatí, ktorých cieľom je predstaviť úspešných realizátorov a ich projekty a podeliť sa o skúsenosti účastníkov Erasmus+ mobilít zo zahraničia. Do celosvetovej iniciatívy sa zapojilo 84 krajín s viac ako 5000 podujatiami, čo robí štvrtý ročník #ErasmusDays doposiaľ najúspešnejším. Na Slovensku sa v priebehu #ErasmusDays, od 15. do 17. októbra 2020, uskutočnilo 65 rôznych aktivít.

pic
infografika SAAIC

Hoci podmienky na zapojenie sa do iniciatívy boli sťažené vzhľadom na prijaté opatrenia na zamedzenie šíreniu koronavírusu, slovenskí realizátori vymysleli zaujímavé a kreatívne aktivity, ktoré vedeli uskutočniť v obmedzenom režime alebo vo virtuálnej forme. Aj Gymnázium Petra Pázmáňa sa už druhýkrát zapojilo do tejto iniciatívy, tento rok s veľkolepým programom na tri dni, keďže na škole máme tri projekty Erasmus+. Vzhľadom na prijaté opatrenia sa niektoré museli pretransformovať, ale myslíme si, že sa nám podarilo dôstojne osláviť Erasmus+ Days.

pic
Foto: archív školy

15. októbra sme sa venovali programu Erasmus+ a novému typu projektov v programe KA1, kde naša škola je koordinátorom konzorcia štyroch novozámockých škôl. Keďže v čase realizácie bol zákaz zhromažďovania, celú akciu sme vysielali naživo cez sociálne siete (video dostupné na https://fb.watch/1tvka9If4X/). Prítomných privítala pani generálna riaditeľka sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva SR Monika Gajdácsová, následne pán podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Tibor Csenger referoval o projektových aktivitách stredných škôl v kraji. O programe Erasmus+, začiatkoch a súčasnosti prednášala pani Zuzana Szabóová z kancelárie Europe Direct v Komárne, o možnostiach Erasmus+ pre školy podala cenné informácie pani Naďa Cisárová, konzultantka národnej agentúry SAAIC, ktorá vyzdvihla aktívnu zapojenosť Gymnázia P. Pázmáňa s vjm do rôznych projektov.

​​​​​​​V druhej časti konferencie sa účastníci oboznámili so školou a s realizovanými projektmi školy, následne sa mohli venovať možnostiam v programe KA1, teda vzdelávaniu učiteľov. Na vlastnom príklade PaedDr. Andrea Priskinová porozprávala o kurze robotiky na Malte a jej skúsenostiach so zahraničným kurzom. V závere pani riaditeľka gymnázia predstavila nový projekt s názvom Zdokonaľme sa, ktorý združuje miestnu Základnú školu G. Czuczora, Základnú umeleckú školu, Materskú školu P. Blahu a gymnázium, a počas dvoch rokov poskytne možnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov v zahraničí.

pic
Foto: archív školy

16. októbra sme sa orientovali na školské projekty KA2. S bývalými aj súčasnými partnermi sme naplánovali online stretnutia, kde z našej strany boli prítomní len dvaja žiaci, ale na druhej strane éteru boli celé triedy. Rozprávali sme sa o skúsenostiach s programom, účastníci mobilít si zaspomínali na svoje cesty a navnadili žiakov na budúce mobility, my učitelia sme sa navzájom pochválili, čo všetko nám program Erasmus+ dáva a prečo je dôležité zapájať sa do iniciatív.

pic
Foto: archív školy

17. októbra sme mali naplánované celodňové školenie ako spojiť realizáciu projektu Erasmus+a rôzne aktivity v projekte s platformou eTwinnig, no namiesto prezenčného školenia sme napokon zorganizovali webinár pre záujemcov z celého Slovenska (dostupný na https://www.youtube.com/watch?v=ko85zwozgUA).

pic
logo eTwinning

Oslavy sme zavŕšili v pondelok, 19. októbra darovaním krvi, kde aj napriek dištančnej forme vzdelávania prišlo až 8 žiakov školy, na čo sme patrične hrdí.

pic
Foto: archív školy

Napriek nepriaznivej situácii bolo do medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays zaregistrovaných o 20 podujatí viac ako v minulom roku a realizátori programu Erasmus+ na Slovensku tým vyslali signál, že si uvedomujú pozitívny dopad programu na účastníkov mobilít aj vzdelávacie inštitúcie a veria, že program Erasmus+ bude naďalej ponúkať svoje možnosti na skvalitňovanie vzdelávania aj v nasledujúcom programovom období 2021 – 2027.
​​​​​​​
Všetky podujatia, ktoré sa zrealizovali vo svete, nájdete na medzinárodnej mape www.erasmusdays.eu. Zoznam podujatí organizovaných na Slovensku nájdete na slovenskej webstránke iniciatívy.

Čo treba vedieť o koronavíruse

November 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Deň počítačovej bezpečnosti, Deň sv.Ondreja (Saint Andrew' s Day) Škótsko, sviatok štátny
Napíšte nám [email protected] alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131