Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Zuzana Peternai
13.11.2020

Tvár Erasmus+

Ocenenie pre najaktívnejších v programe

Foto: SAAIC

„Tvár Erasmus+“ je súťaž, ktorej cieľom je podporiť a vyjadriť uznanie realizátorom projektov Erasmus+ či jednotlivcom zapojených v programe Erasmus+, ktorí sa dlhodobo usilujú o šírenie dobrého mena programu a svojimi aktivitami významne prispievajú k jeho propagácii na Slovensku. Súťaž Tvár Erasmus+ spoločne organizujú SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a IUVENTA – Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport.

pic
Foto: text

Súťaž prebieha medzi nominovanými kandidátmi, ktorých vopred vybrala spoločne SAAIC a IUVENTA. Nominovaní boli vybraní na základe súboru kvalitatívnych kritérií, ktoré boli vopred stanovené. Všetci súťažiaci mali následne možnosť vytvoriť si vlastnú menovku – opis svojich aktivít a činnosti v programe Erasmus+ a zaslať jednu fotografiu. Následne im boli vytvorené profily, na základe ktorých môžu získavať hlasy v súťaži. V každej kategórii sú nominovaní traja súťažiaci.
​​​​​​​
Je nám potešením, že medzi nominovanými je aj pani riaditeľka Gymnázia Petra Pázmáňa s vjm v Nových Zámoch Zuzana Peternai.

pic
Foto: archív školy

Žije s aj pre Erasmus+ S Erasmom sa zoznámila ešte počas vysokoškolských štúdií, vďaka nemu študovala semester v Holandsku. Bola to „láska na prvý pohľad“ a odvtedy sa každému chváli akého skvelého „partnera“ má. Okrem možností, čo program dáva na realizáciu rôznych projektov pre rozvoj celej školy vyhľadáva aj to „plus“. Život bez Erasma si nevie ani predstaviť. O programe hovorí učiteľom aj riaditeľom, rada im pomáha pri vyplňovaní prihlášky, píše články do odborných časopisov, poradí s formuláciami a vie, že národná agentúra je najkompetentnejšia na túto aktivitu, ale aj ona dáva konzultácie pri výzvach. Ako ambasádorka eTwinningu na všetkých školeniach spomenie možnosti programu a jej webináre sa obsahovo týkajú spájaniu programu Erasmus+ a eTwinning.
Jej rodina si zvykla na tieto aktivity, vidia, že ju to napĺňa a robí lepšou osobou. Má tri „Erasmácke“ deti, ktoré boli aj sú súčasťou jej projektových aktivít až do poslednej možnej chvíle, a niekedy aj po. Projektoví partneri ich osobne poznajú a s niektorými sú dodnes dobrými priateľmi, ktorí sa z času načas navštevujú.

„Za nomináciu ďakujem, nesmierne si to vážim, je to úžasná spätná väzba pre mňa aj pre naše aktivity. Dúfam, že sa mi podarilo a aj darí viacerých inšpirovať a Erasmus+ tu ostane ešte dlhé roky!“

Verejné hlasovanie prebieha na webstránke www.erasmusplus.sk/tvar v dobe trvania od 02. 11. 2020 do 30. 11. 2020. Hlasujúci môžu odovzdať svoj hlas jednému súťažiacemu v každej z piatich kategórií, opakované hlasovanie jednou osobou v rovnakej kategórii je zakázané. Každý hlas bude započítaný až po jeho potvrdení – kliknutí na odkaz zaslaný do e-mailovej schránky hlasujúceho. Hlasovanie bude automaticky uzavreté 30. 11. 2020 o 12:00 hod.

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]