Autor textu: Ľuboš Lukáč
22.11.2020

8. finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity

V rámci Týždňa vedy a techniky na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa konal 8. ročník tradičného finálového kola Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku.

Foto: Pavol Ďurica

Prešov 22.11.2020 (Skolske.sk)

V rámci Týždňa vedy a techniky na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa konal 8. ročník tradičného finálového kola Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku. Tento rok však z dôvodu pandémie na COVID-19 prebiehal netradične online s využitím LMS Moodle prostredia.
​​​​​​​
Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov, ktorú pravidelne organizuje Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a mesto Prešov, predstavuje jedinečnú intelektuálnu súťaž a patrí do portfólia projektov organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.

Tohtoročné 8. finálové kolo Logickej olympiády sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2020. Zúčastnilo sa na ňom 130 intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska ako víťazov februárových školských kôl. Celkovo sa do súťaže nadaných prihlásilo až 2254 žiakov. Testovanie finalistov prebiehalo online formou prostredníctvom elektronickej podpory vzdelávania (e-learning) v LMS Moodle. V tomto e-learningovom kurze bol pre účastníkov olympiády prístupný fixný test s náhodne usporiadanými položkami a možnosťami ich správnych odpovedí. Prvok náhody spolu s kombináciou nastavení priniesli do testu aspekt objektivity a transparentnosti. Vo finálovom kole Logickej olympiády bolo testovanie zamerané na tieto intelektové oblasti – logickú, matematickú, priestorovú a oblasť verbálneho myslenia.

Víťazmi v jednotlivých vekových kategóriách sa stali:

Kategória A
(žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ)
1. miesto: Andrej Palečka, Základná škola Andreja Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač
2. miesto: Martin Kolesár, Základná škola, Okružná 17, Michalovce
3. miesto: Marek Dulák, Základná škola, Kubranská 80, Trenčín

Kategória B
(žiaci 5. – 9. ročníka a 8-ročných gymnázií vo veku do 15 rokov)
1. miesto: Branislav Ječim, Základná škola, Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves
2. miesto: Martin Šima, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
3. miesto: Marek Šumichrast, Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v škole. Už od teraz sa tešíme na 9. ročník Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, ktorého školské kolá odštartujú začiatkom budúceho kalendárneho roka 2021.

Mgr. Ľuboš Lukáč
interný doktorand na Katedre špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove

Mgr. Vladimír Piskura, PhD.
Katedra prírodovedných a technických disciplín PF PU v Prešov

Čo treba vedieť o koronavíruse

November 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Deň počítačovej bezpečnosti, Deň sv.Ondreja (Saint Andrew' s Day) Škótsko, sviatok štátny
Napíšte nám [email protected] alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131