Autor textu: Ivana Černická
22.11.2020

Špeciálna škola v Spišských Vlachoch ťahá počas pandémie za jeden povraz

škola buduje u žiakov ochranárske správanie a presúva vyučovanie von.

Foto: Ivana Černická

Bratislava 22. november – Celý pedagogický kolektív v Spišských Vlachoch sa nadchol pre myšlienku outdoorového vyučovania, čím vyvolal u žiakov zvýšený záujem o pobyt vonku, o prácu v záhrade a o pohybové aktivity, a to i v čase mimo vyučovania, ktorý trávia na internáte. Špeciálna škola tak už v krátkom období pozoruje rozvoj skrytých zručností a schopností, ale aj výraznú zmenu v postojoch a názoroch žiakov.

Pedagógovia budovaním záhradných edukačných prvkov, na ktorých tvorbe sa podieľajú i žiaci, zaznamenali už po krátkom čase posilnenie ich obratnosti, odvahy, pohybovej zdatnosti i vytrvalosti. „Mnohí žiaci s poruchami správania sa prejavovali agresívne voči iným živým tvorom, postupne však menia i svoje postoje a objavujú sa u nich „ochranárske prvky“ v správaní,“ reaguje na pozitívnu zmenu učiteľka Silvia Slovinská zo Spojenej školy internátnej v Spišských Vlachoch (SŠI), ktorá sa v tomto roku zapojila do projektu Záhrada, ktorá učí.

Celoslovenský projekt Záhrada, ktorá učí ponúka už 8 rokov pedagógom návod, ako si v školskom areáli vybudovať outdoorovú učebňu v čo najväčšom súlade s prírodou. SŠI sa takýmto spôsobom podarilo vytvoriť množstvo netradičných učebných prvkov, ako napríklad kvetinové záhony, bylinkovú záhradu, hmyzie hotely, vtáčie búdky, drevené pexeso, či pocitový chodník.

pic
Foto: Ivana Černická

„Celý vzdelávací proces žiakov s mentálnym postihnutím v našej škole je zameraný na zážitkové učenie a získavanie praktických zručností, ktoré žiaci budú v živote potrebovať. Vďaka týmto novým prvkom sa naši žiaci veľa naučia, získajú ďalšie praktické vedomosti, spojíme školu so životom a umožníme žiakom s mentálnym postihnutím zažiť situácie, ktoré sa mnohým doma nedostávajú, a s ktorými sa možno ešte vôbec nestretli,“ sumarizuje Ivana Černická, koordinátorka projektu na SŠI, ktorá prírodnú školskú učebňu vníma ako priestor pre medzipredmetovú výučbu, zdokonaľovanie manuálnych a pestovateľských zručností žiakov s nespočetnými možnosťami objavovania, skúmania a kladenia otázok. „Umožňuje realizovať skutočné experimenty, ktoré žiakom približujú témy z učiva k reálnemu životu,“ dodáva. 

Hnacím motorom úspešnej školy je v dnešnej pandemickej situácii predovšetkým kreatívny a jednotný učiteľský kolektív nadšený pre zmysluplné vyučovanie, ktoré dokáže presunúť bez problémov i von a podporí tak aj žiakov, ktorí sa na klasickom vyučovaní zdajú byť nevýrazní. O to viac si uznanie zaslúži škola špeciálna, navyše internátna, ktorá súčasný stav využila maximálne efektívne pre podporu rozvoja schopností a zručností žiakov s mentálnym či fyzickým postihnutím,“ hodnotí prístup školy František Cimerman, manažér projektu Záhrada, ktorá učí.

„SŠI v Spišských Vlachoch je pozitívnym príkladom toho, že aj napriek aktuálne náročným podmienkam v školstve, dokáže tím inovatívnych pedagógov vďaka vzájomnej podpore a spolupráci tento stav hravo zvládnuť a podporiť rozvoj a úspech svojich žiakov,“ uzatvára František Cimerman, ktorý školu vníma ako inšpiratívny príklad dobrej praxe.

Projekt Záhrada, ktorá učí patrí medzi environmentálne a vzdelávacie projekty CEEV Živica, ktorá sa outdoorovému vzdelávaniu venuje najmä cez platformu Hurá von! a je realizovaný vďaka podpore spoločnosti IKEA.

pic
Foto: Ivana Černická
Čo treba vedieť o koronavíruse

November 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Deň počítačovej bezpečnosti, Deň sv.Ondreja (Saint Andrew' s Day) Škótsko, sviatok štátny
Napíšte nám [email protected] alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131