Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Marián GLADIŠ
02.12.2020

Košické politologické dialógy 2020: Začiatok dekády zmien?

Medzinárodná online konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov si položí otázku, v čom tento rok predznamenáva začiatok novej éry.

Na archívnej snímke budova Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). FOTO TASR - Milan Kapusta

Košice 2. decembra - Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – v spolupráci s občianskym združením Res Publica a Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave – opäť pripravuje konferenciu pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov.

Aktuálny IX. ročník podujatia z cyklu Košických politologických dialógov nesie príznačný názov 2020: Začiatok dekády zmien? a usiluje sa o reflexiu tém a problémov, ktoré prináša nová dekáda. V popredí sa ocitá problematika občianskej spoločnosti, participácie alebo politického extrémizmu a mnoho ďalších tém z oblasti politických vied a iných vedných odborov.

Konferencia sa uskutoční 4. decembra 2020 v online podobe, prostredníctvom živého vysielania na sociálnych sieťach Facebook a YouTube. Možnosť prezentovať výsledky svojich výskumných aktivít využijú mladé vedecké pracovníčky a pracovníci, ale aj študentky a študenti. Konferencia bude mať medzinárodnú účasť, odznejú  príspevky v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Záštitu nad podujatím prevzali rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., a dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., ktorý zároveň na konferencii vystúpi s pozvanou prednáškou na tému COVID-19 a mládež na Slovensku: socio-patologické prejavy a intervencie.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu študentov a mladých vedeckých pracovníkov od roku 2012 pravidelne organizuje Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach a občianske združenie Res Publica. Je určená primárne pre doktorandov a študentov. Počas ôsmich predošlých ročníkov otvorila témy domácej aj zahraničnej politiky, demokracie, výziev 21. storočia, ale aj významných historických míľnikov v slovenských dejinách.

Cieľom konferencie je utvárať platformu, v rámci ktorej si mladí vedeckí pracovníci a študenti môžu vymieňať poznatky a získavať nové zručnosti, a tohto zámeru sa nevzdáva ani pri aktuálnom ročníku, hoci jej formát je ovplyvnený súčasnou pandémiou nového koronavírusu,“ uviedla vedúca Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]