Autor textu: Zuzana Peternai
31.05.2021

Školy menia svet k lepšiemu

Čoskoro spoznáme nové školy, ktoré začnú realizovať program od septembra 2021.

Foto: IPAO

Nové Zámky 31.05.2021 (Skolske.sk)

Dvojročný tréningovo-mentoringový program Školy, ktoré menia svet, je určený predovšetkým  pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, ktorý sa zameriava na profesionálny rozvoj pedagógov a na rozvoj občianskych a životných kompetencií ich žiakov a žiačok. Gymnázium P. Pázmáňa s vjm v Nových Zámkoch sa do programu zapojilo v septembri 2019 a už druhý rok sa snaží o transformáciu a rozvoj uvedených kompetencií.

pic
Foto: Logo programu

Prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.

​​​​​​​Súčasťou programu sú viacdňové školenia, ktoré sa počas pandémie realizujú dištančnou formou v online priestore. Napriek obavám účastníkov, tieto stretnutia sú plnohodnotnou náhradou prezenčných tréningov. Koncom februára a začiatkom marca sa učitelia od Vladimíra Šnídla (novinára Denníka N) dozvedeli, ako učiť o hoaxoch, konšpiračných teóriách a sociálnych sietiach. Jakub Drábik (pôsobí na Institut für Osteuropäische Geschichte vo Viedni, pracuje aj v Historickom ústave SAV a vyučuje na Masarykovej univerzite v Brne) sa venoval stále aktuálnej téme fašizmu, spoločne s účastníkmi si vyjasnili definíciu, prejavy a dejiny. Barbora Babicová (redaktorka odborného webu o vzdelávaní Dobrá škola) ukázala na konkrétnych príkladoch a aktivitách, ako bojovať s predsudkami a stereotypmi prostredníctvom príbehov.

pic
Foto: Prezentácia V. Šnídla

Viacdňové tréningy nie sú len pre učiteľov, ale aj pre vedenie „Škôl, ktoré menia svet“. 13. a 21. mája 2021 sa 18 riaditeľov a zástupcov venovalo rôznym témam vrátane stresu, hoaxov a vzťahov medzi zriaďovateľom a školou. Známa psychologička Denisa Zlevská dala tipy na zvládanie stresu, na prevenciu vyhorenia a pripravila minikurz psychickej odolnosti ako prekonávať prekážky a záťaž v prostredí školy. Miroslav Hřebecký (z českého informačného centra EDUin) sa snažil ozrejmiť trojuholník zriaďovateľ-riaditeľ-škola, poukázať na spoločné oblasti týchto troch subjekov a poradiť ako ťahať za jeden povraz správnym smerom. S Vladimírom Šnídlom aj riaditelia krotili hoaxy a konšpiračné teórie a v závere dvojdňového školenia Dávid Králik (učiteľ, mentor, kouč, spoluzakladateľ školy Felix) pripomenul, na čo nemáme zabudnúť, ak chceme byť v škole, v ktorej sa všetci cítia dobre.

pic
Foto: Prezentácia M. Hřebeckého
pic
Foto: Prezentácia D.Zlevskej

Učitelia sa môžu tešiť ešte na jedno školenie v tomto školskom roku, ktoré sa bude realizovať prezenčne vo Zvolene. Okrem hodnotného tréningu oficiálne vyhodnotia školy, pre ktoré táto úžasná cesta za demokraciou po dvoch skvelých rokoch oficiálne končí v programe.

pic
Foto: Účastníci
Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
Napíšte nám [email protected]