Autor textu: Mgr. Lucia Priputenová
16.06.2021

Najstaršie bilingválne gymnázium v Prešovskom kraji sa neustále rozrastá

Základná škola patriaca ku gymnáziu otvorí 3 triedy prvých ročníkov.

Ilustračná snímka, FOTO TASR – Jakub Kotian

Prešov 16. júna - Slogan: “Quality Education - Successful Life” - voľným prekladom:
“Kvalitným vzdelaním k úspešnému životu” nesie vo svojom logu Súkromná spojená škola
European English School, ktorá je najstaršou bilingválnou školou v prešovskom kraji. Škola má
toho času dve organizačné zložky:
Súkromné (bilingválne) gymnázium a Súkromnú základnú školu
s vyučovacou metódou CLIL. Súkromná spojená škola EES má spolu viac ako 315 žiakov a teší
sa stále väčšiemu záujmu o štúdium. Skutočnosť, že škola sa neustále rozrastá dokazuje aj fakt,
že od roku 2018 stúpol počet žiakov o 1/3 z jej celkového počtu.

Súkromná spojená škola European English School ponúka svojim žiakom na bilingválnom gymnáziu plnohodnotné bilingválne anglicko-slovenské vzdelávanie vo všetkých odborných predmetoch. O štúdium na tomto 5-ročné gymnáziu sa môžu uchádzať už absolventi 8. ročníka ZŠ. Organizačná zložka Súkromné bilingválne gymnázium má atraktívny školský vzdelávací program - model 3+2. To znamená, že v prvých troch rokoch absolvuje žiak povinný všeobecný základ, resp. celý obsah gymnaziálneho učiva a potom v ďalších dvoch rokoch si voľne určuje svoj rozvrh a vyberá z ponúkaných predmetov - seminárov, podľa orientácie na maturitnú skúšku a ďalšie štúdium na VŠ. Maturanti na tejto škole majú navyše jedinečnú možnosť popri maturite absolvovať aj odbornú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. Získať “štátnicu” z anglického jazyka popri maturite je nesmierne atraktívnou a využívanou príležitosťou pre študentov nadobudnúť oficiálny doklad o osvojených jazykových kompetenciách. Bohaté skúsenosti pedagógov prinášajú aj svoje ovocie aj v podobe úspechov našich žiakov: znova sme zopakovali úspech na na celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku (po zisku prvého miesta spred 3 rokov je to tentoraz 2. miesto). Škola je tiež zapojená do projektu The Duke of Endinburgh’s International Award (DofE) - Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu, pričom sa hrdí titulom školy s najväčším počtom zapojených žiakov do DofE. Zapojení žiaci sú už držiteľmi bronzových i strieborných medailí a chystajú sa dosiahnuť zlatú úroveň. Držiteľ tejto prestížnej ceny je dnes vysoko hodnotený pri prijímacích konaniach na VŠ, predovšetkým v zahraničí, ale aj mnohí zamestnávatelia s veľkým rešpektom hľadia na ocenených jedincov.

pic
Foto: text

Súkromné bilingválne gymnázium v budúcom školskom roku oslávi 24. výročie svojho vzniku. Jeho najlepšou vizitkou sú úspešní absolventi, ktorí po maturite zvládli vysokoškolské štúdium, nielen na domácich vysokých školách, ale i mnohých zahraničných univerzitách v Dánsku, Holandsku, Veľkej Británii, Kanade, USA, Číne a mnohých ďalších krajinách a dodnes sa hrdo k svojej škole hlásia.

Súkromná základná škola ako organizačná zložka SSŠ EES je najdynamickejšie sa rozvíjajúcim subjektom školy. Za posledné 3 roky okrem pozornosti rodičov a množstva nových žiakov získala aj školský klub detí, modernú učebňu technickej výchovy - dieľňu, modernú učebňu informatiky, nového “native speaker” lektora a od budúceho školského roku pribudne aj nová Výdajná školská jedáleň. Súkromná základná škola, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prezidentky Asociácie pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska Mgr. art. E. Ohraďanovej, ako aj generálneho riaditeľa Európskej vzdelávacej agentúry, n. o. Ing. Emila Blichu, usporiadala online konferenciu: “Čo je to dobrá škola? - základná, ktorá je tradične zameraná na hľadanie nových trendov kvality výchovno-vzdelávacieho procesu". Súkromná základná škola vo vyučovaní využíva metódu CLIL - čo znamená vyučovanie anglického jazyka aj na nejazykových predmetoch, čo je predstupeň bilingválneho vzdelávania. SZŠ v budúcom školskom roku po prvý raz otvorí 3 triedy prvého ročníka a po rokoch znova otvorí aj 9. ročník. V budúcom školskom roku oslávi 15. narodeniny.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
Napíšte nám [email protected]