Autor textu: TASR
28.10.2021

ZMOS uplatnil zásadné pripomienky k zdravotnej starostlivosti v školách

Kaliňák pripomína, že nie každá škola a školské zariadenie môže voľne disponovať so svojimi priestormi, a tieto môže prenajímať často len so súhlasom zriaďovateľa.

Ilustračná snímka, FOTO TASR/AP

Bratislava 28. októbra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) uplatnilo viacero zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona, ktorá má ambíciu upraviť podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v školách. Takto definovanú povinnosť považuje združenie totiž za veľmi nejasnú a ako tvrdí, jej obsah nie je objasnený ani v dôvodovej správe.

V zmysle navrhovaného ustanovenia škola a školské zariadenie vytvára podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. "Uvedené slovné spojenie zakladá neistotu, či ide o podmienky týkajúce sa prenájmu, vybavenia ambulancie, či mzdových nákladov, prípadne iné," informoval TASR ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Pripomína, že nie každá škola a školské zariadenie môže voľne disponovať so svojimi priestormi, a tieto môže prenajímať často len so súhlasom zriaďovateľa. V praxi by takéto ustanovenie spôsobilo podľa ZMOS-u zmätok, keďže nie je dostatočne určité a nereflektuje nastavenia majetkových vzťahov medzi školami a zriaďovateľmi. Ďalšie navrhované ustanovenie definuje zamestnávanie ako pracovnoprávny alebo obdobný pracovný pomer. V tomto prípade združenie upozorňuje, že zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch uvedenú kategóriu zamestnancov nepozná a tento zákon ho ani nezavádza.

"K uvedenému zavedeniu novej profesie prichádza cez poslanecký návrh, a to absolútne bez toho, aby sa zaviedla nová kategória odborného zamestnanca, spôsob jeho odmeňovania a úhradu týchto nákladov prostredníctvom normatívu. Rovnako úplne vypadol pilotný projekt, tak ako ho ministerstvo školstva deklarovalo," uviedol Kaliňák. 

ZMOS žiada stiahnutie zákona a realizáciu jeho cieľov prostredníctvom ministerstva školstva. "A to riadne i s definovaním kategórie zamestnanca, výškou odmeňovania a nastavením normatívu," spresnil Kaliňák. Združenie volá aj po zavedení pilotného skúšania v dobrovoľne zapojených školách a školských zariadeniach s aktívnou súčinnosťou zriaďovateľov.

Predkladatelia spomínanej novely chcú ustanoviť možnosť zdravotnej starostlivosti v škole a školskom zariadení vybranými zdravotníckymi pracovníkmi, konkrétne lekárom, sestrou, pôrodnou asistentkou alebo zdravotníckym záchranárom, ktorí budú v škole alebo v školskom zariadení zamestnaní. Autorky návrhu chcú novelou riešiť problémy z praxe, keď žiakom nemal kto v škole či školskom zariadení poskytnúť potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom.

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]