Autor textu: TASR
27.04.2022

Prešovská univerzita ocenila pedagógov i študentov z radov dobrovoľníkov

V súčinnosti s jednotlivými fakultami rektor univerzity Peter Kónya udelil jej zamestnancom bronzovú, striebornú a zlatú medailu za významnú pedagogickú, výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj univerzity.

Foto: František Franko, AVS CCKV PU) 

Prešov 27. apríla (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove ocenila medailami pedagógov i študentov z radov dobrovoľníkov. Prevzali si ich počas spoločného zasadnutia akademickej obce a Akademického senátu PU, na ktorom vedenie univerzity bilancovalo výsledky svojej činnosti za uplynulé obdobie. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

"Profesia učiteľa je jednou z najstarších v kultúrnych dejinách a vôbec nie je ľahká. V súčasnosti prežívame náročné obdobie v oblasti vzdelávania, vyučovania a odovzdávania vedomostí našej mladej generácii," zdôraznila vo svojom úvodnom slove Helena Galdunová, predsedníčka Akademického senátu PU.

V súčinnosti s jednotlivými fakultami rektor univerzity Peter Kónya udelil jej zamestnancom bronzovú, striebornú a zlatú medailu za významnú pedagogickú, výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj univerzity. Z jeho rúk si prevzali medailu viac ako tri desiatky ocenených. Ocenenia sa dostalo i študentom, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít súvisiacich s vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Súčasťou zasadnutia bola aj prezentácia činnosti univerzity, nakoľko súčasné vedenie má za sebou tri roky funkčného obdobia. „Máme za sebou náročné obdobie pandémie, dištančného vzdelávania či práce z domu. Keď konečne pandémia zoslabla, tak sa stretávame s vojnou, ktorá zúri východne od našich hraníc. Vojna na Ukrajine vytvára opäť inú situáciu, plnú napätia, stresu, komplikácii aj pre našu univerzitu," poznamenal Kónya. Univerzita má aktuálne takmer 8300 študentov.


pic
Foto: František Franko, AVS CCKV PU) 
pic
Foto: František Franko, AVS CCKV PU) 
pic
Foto: František Franko, AVS CCKV PU) 

Zoznam ocenených

BRONZOVÉ medaily boli udelené:
Filozofická fakulta:
doc. Mgr. Martinovi BLAHOVI, PhD.
Gréckokatolícka teologická fakulta:
ICDR. Jurijovi POPOVIČOVI, PhD.
Fakulta humanitných a prírodných vied:
doc. RNDr. Radoslavovi KLAMÁROVI, PhD.
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:
doc. Ing. Miroslavovi GOMBÁROVI, PhD.
PhDr. Márii OLEÁROVEJ, PhD., MBA
Pedagogická fakulta:
PaedDr. Monike MIŇOVEJ, PhD.
Fakulta športu:
Mgr. Ivanovi MATÚŠOVI, PhD.
Návrhy rektora PU v Prešove:
doc. akad. mal. Petrovi KOCÁKOVI, PhD.
Bc. Yulii Kovalchukovej
Mgr. Anne KRAJŇÁKOVEJ
Mgr. Anne POLAČKOVEJ, PhD.
Mgr. Iryne SEMANOVEJ
Mgr. Drahomíre ŠČEŠŇÁKOVEJ
 
STRIEBORNÉ medaily boli udelené:
Filozofická fakulta:

prof. PaedDr. Alene KAČMÁROVEJ, PhD.
doc. PhDr. Petrovi KARPINSKÉMU, PhD.
Fakulta humanitných a prírodných vied:
Milanovi DEMKOVI, PhD. – in memoriam.
PaedDr. Alene MADZIKOVEJ, PhD.
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:
prof. Ing. Štefanovi LYÓCSOVI, PhD.
Pedagogická fakulta:
doc. Mgr. Tatiane DUBAYOVEJ, Ph.D.
Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
prof. PaedDr. Milanovi SCHAVELOVI, PhD.
Fakulta zdravotníckych odborov:
PhDr. Ivete ONDRIOVEJ, PhD.
Návrhy rektora PU v Prešove:
Mgr. Mykhailovi KOLIBABCHUKOVI
doc. PhDr. Vladislavovi DUDINSKÉMU, PhD.
prof. Mgr. Kamilovi KARDISOVI, PhD.
Mgr. Ľuboslavovi KRAJŇÁKOVI
prof. Mgr. art. Irene MEDŇANSKEJ, PhD. – in memoriam.
 
Zlaté medaily boli udelené:
Filozofická fakulta:
prof. PhDr. Beáte BALOGOVEJ, PhD., MBA
Fakulta humanitných a prírodných vied:
prof. RNDr. Robertovi IŠTOKOVI, Ph.D.
doc. Ruslanovi MARIYCHUKOVI, CSc.
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:
doc. Ing. Sylvii JENČOVEJ, PhD.
Pedagogická fakulta:
prof. PhDr. Ivete KOVALČÍKOVEJ, PhD.
Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
doc. ThDr. Štefanovi PRUŽINSKÉMU, PhD.
Fakulta športu:
doc. PhDr. Květoslave PEREČINSKEJ, PhD.
Fakulta zdravotníckych odborov:
prof. MUDr. Jánovi KMECOVI, PhD., MPH, FESC
 

Čo treba vedieť o koronavíruse

August 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]