Autor textu: Mária Tarišková
21.11.2022

Duálne vzdelávanie v oblasti obchodu si vyžaduje dôraz na rozvoj osobnosti a duševného zdravia

Nový školský rok už beží na plné obrátky a aj tentokrát priviedol do lavíc ďalších študentov duálneho vzdelávania v oblasti obchodu. 

Foto: dm drogerie markt 

Bratislava 21.11.2022 (Skolske.sk/OTS)

Spoločnosť dm drogerie markt, ktorá sa rozvoju duálu venuje už jedenásť rokov, oslavuje ďalší významný míľnik na ceste v odovzdávaní praktických skúseností. Formuje totiž prvých maturantov v odbore Obchodná akadémia so zameraním na financie, personalistiku a kontroling. Po skončení strednej školy sa môžu stať platnými členmi tímu dm.
 
V aktuálnom školskom roku študuje s dm 125 študentov stredných odborných škôl. Vzdelávajú sa v troch odboroch. Dva z nich pripravujú budúcich absolventov pre prevádzku. Ide o študijný odbor Obchodný pracovník a Predavač. V nich má dm aktuálne zastúpených 105 dualistov. Tretím v poradí je odbor Obchodná akadémia, ktorý pripravuje študentov na prácu v centrále spoločnosti. Tu sa vzdeláva 20 mladých ľudí.
 
Maturanti v odbore Obchodná akadémia sú historicky prví v histórii dm. „Štyri roky štúdia hodnotím veľmi pozitívne. Nadobudla som veľa nových skúseností. Prispievajú k mojej odbornosti a pripravenosti pre trh práce,“ hodnotí maturantka Obchodnej akadémie, dm duálneho vzdelávania Veronika Behanová. Dopĺňa ju spolužiačka Lucia Némethová: „Súčasťou našej praxe v tomto, poslednom, ročníku je aj aktívne pôsobenie na oddeleniach a v tímoch, ktorých činnosti s našim zameraním priamo súvisia. Ako veľmi prospešné tiež vnímam rôzne zaujímavé workshopy. Sú plné zážitkov a užitočných poznatkov. Spoznala som vďaka nim veľa skvelých ľudí.“
 
„Za viac ako  desať rokov rozvoja duálneho vzdelávania v našej spoločnosti sme sa posunuli do momentu, keď je oň mimoriadne veľký záujem. Nerobíme už nábor, ale skôr výber budúcich študentov, ktorí sú presvedčení o tom, že sa chcú stať členom tímu dm, získať praktické skúsenosti už počas štúdia, zaujíma ich oblasť obchodu, chcú na sebe pracovať a vzdelávať sa,“ hovorí odborný garant duálneho vzdelávania Marcel Blaščák z rezortu Spolupracovník zodpovedný za spoluprácu so školami a inštitúciami, dm drogerie markt.
 
Pestrosť vzdelávacích aktivít
Ako každý školský rok, ani tentokrát vo vzdelávaní nechýba pestrosť. „Vnímame ako mimoriadne dôležité prepájať teoretické vedomosti získané v školských laviciach s intenzívnou praxou v predajni a v centrále. Zároveň sa do vzdelávania snažíme implementovať rozvojové aktivity, ktoré rozvíjajú nielen odbornosť žiakov, ale aj ich osobnosť,“ konštatuje Silvia Kočková, koordinátor prípravy aktivít pre vzdelávanie, rezort Spolupracovník, dm drogerie markt.
 
Už tradične sa prváci stretnú na podujatí Spoločný deň, kde im je predstavená spoločnosť dm drogerie markt, jej vedenie, filozofia, kultúra a princípy spolupráce. „Snažíme sa ich čo najlepšie začleniť do našej komunity, aby si uvedomili, že sú jej dôležitou súčasťou. Na tejto aktivite sa stretávajú prváci z celého Slovenska. Dávame im priestor spoznať sa navzájom, vytvoriť si zážitky a priateľstvá, ktoré budú pre nich počas ich študijnej cesty ľudsky dôležité. V neposlednom rade získajú dualisti prehľad o vzdelávacích a rozvojových aktivitách. K nim dostávajú aj tzv. cestovateľský denník. Môžu si doň špeciálne momenty a poznatky navždy zaznamenať,“ vysvetľuje Jana Hornáková, z oddelenia Rozvoj a vzdelávanie, rezort Spolupracovník, dm drogerie markt.
 


Prekonávanie vlastných hraníc
Študentov čaká aj tento rok divadelný workshop ZáŽiTo(k) pod vedením profesionálnych režisérov Silvestra Lavríka a Aleny Weisel Lelkovej. Scenár divadelného predstavenia ako aj samotnú tému vytvárajú dualisti v spolupráci s režisérom počas spoločného týždňa. Po štrnástich dňoch, kedy ich príprava pokračuje na individuálnej úrovni, sa stretávajú a predstavia svoje dielo pozvaným hosťom. „Výchovou a vzdelávaním vedieme mladých ľudí k zodpovednosti, uvedomelosti, tímovej spolupráci a flexibilite v myslení. Tiež ich tým podporujeme v kreativite, posilňovaní komunikačných zručností, autentickosti a tolerancii. Zažitím procesu zmien, ktoré sa v dualistoch počas celej aktivity odohrávajú, získavajú poznatky a zážitky z prekonávania samých seba. Budujú si odvahu a odolnosť voči stresu, učia sa z chýb,“ hovorí Silvia Kočková.
 
Okrem toho sa všetci študenti bez ohľadu na odbor alebo ročník môžu spolupodieľať na vytváraní študentského časopisu dmDUÁL a tiež na tvorbe obsahu instagramového profilu @dm_dual. Je to ďalšia zručnosť, tentokrát z oblasti marketingu, ktorú môžu zúročiť v budúcnosti. Majú možnosť zapájať sa do konkrétnych procesov a aktivít redakčnej rady.
 
Dôraz na duševné zdravie a osobnostný rozvoj
Veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania v tomto školskom roku je workshop Ako rozvíjať svoje JA. Ide o dlhodobý koncept celostného vzdelávania a rozvoj osobnosti pod vedením skúsených odborníkov v danej problematike.

Ponúka pestré zážitkovo-formačné stretnutia, počas ktorých sa trénujú viaceré zručnosti ako napríklad kritické myslenie, práca s emóciami, spokojnosť a šťastie, tvorba vízie či využitie času. Rovnako objavovanie svojich talentov a potenciálu, tvorenie zdravých vzťahov, posilňovanie sebadôvery a sebahodnoty. Užitočným je aj budovanie spolupráce a tímu, riešenie problémov či rozhodovanie.
 
 „Naši študenti majú možnosť načrieť do svojich útrob, spoznať samých seba, rozlišovať svoje emócie, hľadať sebamotiváciu. Zároveň dostávajú kľúč k tomu, ako lepšie pochopiť svoje okolie, ako reagovať v rôznych ťažkých situáciách, a tak zlepšiť vzťahy či už doma, v škole alebo na praxi,“ ozrejmila rozsiahlu náplň vzdelávacej aktivity Jana Hornáková.
 
Výhody duálu
Vzdelávanie mladých ľudí je jednou zo strategických tém spoločnosti dm drogerie markt.  Už od prvého ročníka majú študenti možnosť veľmi intenzívne prepájať teóriu s praxou. „Stávajú sa súčasťou pracovného kolektívu, cez ktorý sa učia dobrým pracovným návykom, tímovej spolupráci, organizovaní pracovného času a riešeniu nečakaných situácii. Získavajú odborné a sociálne kompetencie, nevyhnutné komunikačné zručnosti. Vďaka praxi sa učia hospodáriť s vlastnými finančnými prostriedkami. Sú vedení k samostatnosti, preberaniu zodpovednosti a systematickej práci. Po ukončení duálneho vzdelávania, dostávajú žiaci automaticky ponuku práce v dm, ale konečné rozhodnutie je na nich,“ konštatuje Marcel Blaščák. Okrem kvalitného vzdelávania zameraného na odborný a osobnostný rozvoj podporuje spoločnosť dualistov aj finančne – podnikovým a prospechovým štipendiom, úhradou nákladov spojených so stravovaním počas praxe aj vyučovania v škole, ubytovaním na školskom internáte, či dopravou. 
 
Dôležitosť vzdelávania marginalizovaných skupín
„V školskom roku 2022/2023 opäť pokračujeme v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození na projekte, ktorého cieľom je zapojenie mladých ľudí z marginalizovaných skupín  do duálneho vzdelávania v odbore Predavač. Prostredníctvom neho pomáha žiakom vyrovnávať sociálne rozdiely a tak vytvárať predpoklady na úspešné zvládnutie štúdia na strednej škole a následnej integrácie do bežného života,“ potvrdzuje Marcel Blaščák. Rozvoj týchto aktivít spoločenskej zodpovednosti má dm v pláne napĺňať aj naďalej. Je to beh na dlhé trate a potrebná investícia do rozvoja spoločnosti.
 
Trúfaš si učiť sa od najlepších?
„Tak znie headline tohtoročnej náborovej kampane a je pripomienkou faktu, že celý dm tím je ochotný zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti s dualistami. Žiaci druhého stupňa základných škôl už aktuálne premýšľajú nad výberom strednej školy. A tiež ich rodičia zvažujú, kam nasmerovať svoje dieťa v ďalšom vzdelávaní tak, aby sa rozvíjalo a neskôr uplatnilo v pracovnom procese. Duálne vzdelávanie je skvelé prepojenie štúdia s praxou,“ dodáva na záver Petra Treplánová, z rezortu Spolupracovník zodpovedná za komunikáciu duálneho vzdelávania, dm drogerie markt. Ako sa doň zapojiť?
 
5 dôležitých krokov:
1.                Prihlásiť sa na SOŠ, s ktorou dm spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania.
2.                Vyplniť online registračný formulár na www.dm-dual.sk a zaslať ho.
3.                Stretnúť sa s oblastným manažérom spolu s rodičmi v konkrétnej dm predajni.
4.                Prejsť ústnym pohovorom a zabojovať o dm podporu na pohovore, ukázať svoj talent.
5.                Získať potvrdenie o podpore dm počas štúdia a priniesť ho na prijímačky.
 
Zoznam škôl a viac informácií o  duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk


Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]