Autor textu: TASR
19.06.2023

Súťaž Európska značka pre jazyky sa zameriava aj na ich vyučovanie

Zameriava sa nielen na vyučovanie cudzích jazykov, na výučbu v posunkovom jazyku a Braillovom písme, ale aj na učenie slovenského jazyka pre národnostné menšiny, cudzincov a migrantov. 

Ilustračná snímka. FOTO TASR


Bratislava 19. júna (TASR) - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spúšťa výzvu na zapojenie sa do súťaže Európska značka pre jazyky. Jedným z hlavných cieľov tejto iniciatívy je zviditeľnenie a ocenenie inovačných projektov a iniciatív v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

Zameriava sa nielen na vyučovanie cudzích jazykov, na výučbu v posunkovom jazyku a Braillovom písme, ale aj na učenie slovenského jazyka pre národnostné menšiny, cudzincov a migrantov. "Európska značka pre jazyky má ďalej za cieľ podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných projektov a iniciatív na národnej a európskej úrovni, aby slúžili ako príklady dobrej praxe a zdroj inšpirácie a motivácie," uviedol rezort školstva. Iniciatíva sa snaží motivovať žiakov a študentov k učeniu sa cudzích jazykov a inšpirovať učiteľov a lektorov cudzích jazykov využívať nové a inovatívne metódy vzdelávania.

Európske priority súťaže na roky 2023 - 2024 odrážajú politické priority Európskej komisie ako celku. Cieľom je ukázať, ako možno prepojiť jazykové vzdelávanie s veľkými výzvami našej doby a podporiť tak cezhraničné riešenia, ktoré vedú k porozumeniu a komunikácii.

V rokoch 2023 - 2024 sa Európska značka pre jazyky udelí projektom, ktoré podporujú aspoň jednu z európskych alebo národných priorít. Ide napríklad o témy, ako sú podpora jazykového vzdelávania nových migrantov, vysídlených detí a mladých ľudí, profesionálny rozvoj učiteľov v oblasti inklúzie a medzikultúrneho dialógu či podpora projektov zameraných na menšiny a regionálne jazyky ako prostriedok na podporu rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva. Ďalej ide o tému, ako jazykové vzdelávanie ako podpora osobnostného rastu dospelých učiacich sa. Medzi národné priority patrí aplikovanie holistického prístupu k vyučovaniu jazykov: zavádzanie interaktívnych, participatívnych metód vyučovania.

Záujemcovia môžu predkladať svoje projekty do 26. septembra. Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke erasmusplus.sk.

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]