Autor textu: PaedDr. Helena Rusnáková
19.07.2023

K 149. výročiu úmrtia Jozefa Karola Viktorina

J. K. Viktorin patril k spoluzakladateľom Matice slovenskej.

Na archívnej snímke pohľad na budovu MS v Martine a park s bustami národovcov. FOTO TASR - Pavol Ďurčo 

Jozefa Karola Viktorina (12. III. 1822,  Zavar– 20. VII. 1874, Budín) zaraďujeme ku skupine katolíckych vzdelancov – kňazov, ako Ján Palárik, Andrej Radlinský, Jozef Kohút, Štefan Závodský, Michal Chrástek a mnohí ďalší, ktorí v matičných rokoch súbežne so štúrovcami tvorili predpoklady budúceho, široko rozvetveného národného života.  Jeho cesta životom bola plná prekážok.   
                
Už od mladosti sa stretával s nedostatkom, neskôr s prenasledovaním, utrpením. Veľkú úlohu v jeho živote zohrávala túžba po vzdelaní. Vytrvalosť a odhodlanosť mu pomohli preklenúť mnohé prekážky, ktoré sa mu stavali do života.

Viktorin patrí k tým Slovákom, ktorí veľkú časť svojho života prežili mimo slovenského prostredia, napriek tomu významne prispeli k rozvoju slovenského národného a kultúrneho života. V jeho živote veľkú úlohu zohrával katolícky kňaz a literát Ján Palárik, ktorý v ňom prebudil iskru národného povedomia.  Priateľstvo s Jánom Palárikom priviedlo Viktorina i k literárnej činnosti. Od roku 1845 prispieval do Orla Tatranského (príloha Štúrových Slovenských národných novín), kde uverejňoval recenzie rozličných diel, ale aj svoje vlastné úvahy a postrehy. Jeho hlas bol hlasom volajúcim po potrebe národnej svornosti, po potrebe jednotnej spisovnej slovenčiny. V neskoršom období sa stal vydavateľom almanachov Concordia a Lipa. Úzko spolupracoval s mnohými uznávanými, ale i začínajúcimi autormi svojej doby. Vydal diela Andreja Sládkoviča, Jána Hollého, Jonáša Záborského, Jána  Palárika a mnohých ďalších.  Priebežne sa venoval aj vlastnej tvorbe. K jeho najvýznamnejším dielam patrí Grammatik der Slowakischen Sprache (Gramatika slovenského jazyka), Visegrad hajdan és most, Visegrad einst und jetzt a i.        

V šesťdesiatych rokoch 19. storočia sa Viktorin aktívne zúčastňoval   na všetkých významných národných akciách, akými boli: založenie Matice slovenskej, slovenských gymnázií, Spolku sv. Vojtecha.  Spolupracoval aj so Slovanmi okolitých krajín. Veľkú ozvenu v živote zadunajských Slovákov nechal jeho pobyt vo Visegráde (Vyšehrad),  kde prežil posledné obdobie svojho života. 
Viktorin sa vo svojom živote stretol s mnohými príkoriami, posledné roky jeho života strpčovala choroba, napriek tomu bol do konca svojho života aktívny a nielen sledoval spoločenské dianie, ale  aj sám  sa podieľal na rozvoji slovenskej kultúry a slovenských spolkov, na ktoré pamätal aj vo svojej záveti.

Zomrel 20.júla 1874 v Budíne. Pochovaný je na mieste svojho posledného pôsobenia - v maďarskom mestečku Visegrád /Vyšehrad/. 

pic
Foto: Helena Rusnáková
pic
Foto: Helena Rusnáková, Pamätná tabuľa vo Vyšehrade
Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]