Autor textu: PaedDr. Helena Rusnáková
20.07.2023

Zo stretnutia Novozámčanov s Editou G. Chrenkovou

Novozámčania sa radi stretávajú so svojou rodáčkou.

Edita G.Chrenková na besede v Knižnici Antona Bernoláka. Foto: Helena Rusnáková

Literárny klub Generácie, pôsobiaci pri Knižnici Antona Bernoláka usporiadal dňa 19. júla besedu s lexikologičkou, literárnou kritičkou, poetkou Editou G.Chrenkovou pri príležitosti vydania jej štvrtej básnickej zbierky.  Moderátorkou podujatia bola Mária Feldinská, vedúca Odboru biografie pri Knižnici Antona Bernoláka a zároveň vedúca literárneho klubu.  Členovia LK Generácie zarecitovali niekoľko básní z najnovšej – dvojjazyčnej - zbierky poetky „Na konci cesty / Az út végén.“ Tak, ako aj pri predošlých besedách s Editou G.Chrenkovou /posledne v júni r. 2022/, i tentokrát sa spoločenská sála Knižnice Antona Bernoláka zaplnila do posledného miesta.

Edita Chrenková, rodená Gottgeiselová známa lexikografka, prekladateľka, publicistka, autorka básnických zbierok, je rodená Novozámčanka, žijúca dlhé roky v Bratislave. Pani Chrenková napriek svojmu pokročilejšiemu veku je ešte stále literárne aktívna a i keď dlhé roky žije v Bratislave, srdcom je Novozámčanka.

Narodila 9.mája 1936. Do jej života vstúpila druhá svetová vojna. Do dnešných dní s bolesťou v srdci spomína na ťažké vojnové časy, ktorých súčasťou bolo aj trojnásobné bombardovanie mesta Nové Zámky, ktoré zažila ako 8 ročná. Ku tragickým udalostiam sa v mysli často vracia, pretože v nej zanechali hlbokú, smutnú stopu. Do svojich veršov vkladá i svoje pocity z tohto obdobia.
Po ukončení vojny žila životom bežných detí a mladých ľudí v kruhu milujúcej rodiny. Jej vzťah k rodičom, k rodine, spomienky na mladosť sa odrážajú aj v jej básnickej tvorbe.
​​​​​​​
Vo svojom rodnom meste zmaturovala v roku 1954. Vo svojich štúdiách pokračovala v Bratislave na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde v roku 1959 získala diplom z maďarčiny a ruštiny. Po štúdiách, až do odchodu na dôchodok pracovala v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve, v redakcii cudzích jazykov ako redaktorka maďarsko – rusko – taliansko – slovenských slovníkov. Dodnes pracuje ako prekladateľka a publicistka, publikuje knižné anotácie , literárne kritiky, odborné posudky a recenzie v maďarskom a slovenskom jazyku.

Za svoju prácu získala viacero ocenení: Cenu Mateja Bella/2004/, Cenu Lajosa Turczella / 2014/ . V roku 206 sa stala čestnou občiankou Mesta Nové Zámky.

Rada  sa vracia do svojho rodného mesta a okrem svojej rodiny a priateľov sa stretáva i so svojimi čitateľmi. 

pic
Podujatie moderovala Mária Feldinszká. Foto: Helena Rusnáková
pic
Foto: Helena usnáková
pic
Záverom podujatia sa pani Chrenkovej za účasť a spríjemnenie letného popoludnia čitateľom poďakovala riaditeľka knižnice Helena Bohátová. Foto: Helena Rusnáková
Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]