Autor textu: Eva Raffajová, PaedDr.
30.08.2023

Projekt Učíme sa digitálne

Občianske združenie Zvonkohra sa zapojilo do projektu pod názvom Učíme sa digitálne. 

Foto: Eva Raffajová, PaedDr.


Ľubica 30.08.2023 (Skolske.sk)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskej únie a Operačného programu Integrácia vzdelávania spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Výška poskytnutého príspevku je 53755,52 eur. Celková dĺžka realizácie aktivít projektu je 13 mesiacov. Začiatok realizácie december 2022, koniec december 2023.

Hlavným cieľom projektu je rozvoj digitálnych zručností, zjednodušeného prístupu k internetu, informáciám a službám verejnej správy ako aj rozvoj participácie na digitálnom trhu pre znevýhodnené skupiny.  Konkrétnym cieľom projektu je Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu. Účastníci projektu rozvíjajú svoje digitálne zručnosti, učia sa orientovať na digitálnom trhu, aby sa posunuli ďalej a aj takto sa vymanili zo znevýhodnenej skupiny.

Projekt prebieha v obci Ľubica okres Kežmarok v rómskej osade, kde žijú obyvatelia znevýhodnených skupín. V rámci projektu pomocou aktivít administratívnych kapacít lektorov, asistentov, inštruktorov, metodikov vzdelávame účastníkov v rámci digitálnych technológií, rozvíjame ich digitálnu gramotnosť a bezpečnosť, pripravujeme na život s internetom znevýhodnenú skupinu účastníkov z rómskej osady v Ľubici, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie a pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Účastníci projektu sa vzdelávajú osobne formou stretnutí, ale aj online. Zároveň vytvárame metodický materiál na prácu s touto skupinou tak, aby sa dal využiť aj v budúcnosti.

Stretnutia s účastníkmi projektu sa konajú v učebni a priestoroch OZ Zvonkohra. Počítačová gramotnosť sa dnes stáva stále dôležitejšou v rôznych oblastiach života. Osobné počítače by sme vo všeobecnosti mohli charakterizovať ako zariadenia na spracovanie informácií. Tieto kurzy a programy učenia pomáhajú školiacim sa orientovať v počítačových programoch. Vďaka týmto jednoduchým programom sa učia pracovať so softvérom, prezentáciami, textovými dokumentmi a objavujú ďalšie možnosti počítačového mechanizmu.

Pomáhame hlavne tým, ktorí majú snahu sa ďalej vzdelávať a posúvať v tejto oblasti. Snažíme sa im pomáhať, poradiť, nasmerovať ich na ten správny zdroj informácií, napríklad pri hľadaní práce na trhu, písaní žiadosti do práce, tvorbe motivačných listov, písaní štruktúrovaného životopisu a pod.  Účastník projektu bude vedieť pracovať s web vyhľadávačom, dokáže sa orientovať vo vyhľadaných informáciách. Dôraz kladieme na využívanie elektronickej pošty, na možnosti vyhľadávania informácií na internete, používaní informácií z internetu, zvládnutie komunikácie pomocou elektronickej pošty, prácu s dokumentmi a súbormi.  

Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]