Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Zuzana Peternai
26.09.2023

Úspešná spolupráca v programe Erasmus+ medzi školami v Nových Zámkoch

Foto: Plagát konferencie

Nové Zámky 26.09.2023 (Skolske.sk)

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe, ktorý poskytuje každému občanovi Európskej únie možnosť študovať, absolvovať odbornú prípravu a získať skúsenosti v zahraničí. Program ponúka príležitosti nielen študentom, ale poskytuje aj širokú škálu príležitostí pre jednotlivcov a organizácie. Na obdobie rokov 2021 - 2027 schválili vedúci predstavitelia EÚ na aktivity programu Erasmus+ sumu 21,208 miliardy EUR, čo je dobrá správa nielen pre inštitúcie, ktoré sa už na programe zúčastňujú, ale aj pre tie, ktoré sa plánujú zapojiť.

pic
Účastníci konferencie

V tomto roku už 15. rok po sebe realizuje Gymnázium Petra Pázmáňa s vjm v Nových Zámkoch v rámci programu rôzne projekty: krátkodobé a dlhodobé študijné pobyty pre študentov, hosťovalo niekoľko učiteľov zo zahraničia alebo zorganizovalo kurzy pre ďalšie vzdelávanie učiteľov v zahraničí. V rokoch 2020 až 2023 sme koordinovali projekt odbornej prípravy učiteľov, do ktorého sa zapojili štyri inštitúcie v Nových Zámkoch: Materská škola na Ulici Pavla Blahu, Základná škola Gergelya Czuczora, Základná umelecká škola a Gymnázium Petra Pázmáňa ako koordinátor konzorcia. Zo schválenej celkovej sumy vo výške 73 285,- € sme zabezpečili odborné vzdelávanie a sprievodné podujatia pre učiteľov z týchto škôl v zahraničí.

pic
Otokar Klein, foto: Ildikó Varga

Počas troch rokov malo 39 učiteľov zo zúčastnených inštitúcií možnosť zúčastniť sa na vzdelávacích kurzoch v ktorejkoľvek krajine Európskej únie alebo nahliadnuť do fungovania iných škôl a zúčastniť sa hospitácií. Spomedzi rôznych sprievodných podujatí bola vrcholom projektu diseminačná konferencia, na ktorej sa zúčastnili riaditelia a učitelia vzdelávacích inštitúcií z novozámockého regiónu. Cieľom konferencie bolo podeliť sa s účastníkmi o skúsenosti a výsledky úspešných mobilít v rámci programu Erasmus+.

pic
Tibor Csenger

Podujatie otvoril primátor mesta Nové Zámky Klein Otokar a po ňom sa prihovoril Tibor Csenger, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vysvetlil, aké dôležité je zapojiť sa do programu a využiť možnosti, ktoré ponúka v náš prospech. Naďa Cisárová z Národnej agentúry Erasmus+ predstavila program, výzvy pre školy a pozitívne zhodnotila dlhodobú úspešnú spoluprácu s Gymnáziom Petra Pázmáňa. Nasledovala prezentácia Denisy Félixovej, vedúcej odboru školstva mesta Nové Zámky, a jej kolegyne Jarmily Šimoničovej, ktoré opísali aktivity mesta v rámci programu Erasmus+ pre mladých ľudí.

pic
Online vstup Naďi Cisárovej
pic
Zuzana Peternai, koordinátor projektu

Počas konferencie sa účastníci dozvedeli, ako vzniklo konzorcium 4 škôl, čo bolo základom projektu a čo bolo cieľom trojročnej spolupráce. Účastníci kurzov predstavili konkrétne ciele a výsledky prostredníctvom zaujímavých prezentácií. Prezentujúci ukázali, ako sa počas mobility v rámci programu Erasmus+ rozvíjali ich jazykové zručnosti a kultúrne cítenie a ako táto projektová práca ovplyvnila pedagogické metódy a profesijný rozvoj učiteľov.

pic
Tímea Benkő, účastník kurzu

Konferencia získala veľmi pozitívnu spätnú väzbu od účastníkov, ktorí sa pochvalne vyjadrovali o svojich úspechoch a udržateľnosti projektu. Po skončení podujatia sa účastníci vrátili domov s novými nápadmi a inšpiráciou na nadviazanie alebo ďalší rozvoj medzinárodných kontaktov a možností mobility.

pic
Účastníci kurzov zo ZŠ G. Czuczora

Celkovo diseminačná konferencia úspešne splnila svoje ciele, ktorými boli zdieľanie výsledkov nášho projektu Erasmus+ a povzbudenie účastníkov k ďalšej medzinárodnej spolupráci. Na konferenciu sa pozeráme s hrdosťou ako na dôležitý míľnik v úzkych vzťahoch medzi našou školou a partnerskými školami a v napredovaní v oblasti kvality vzdelávania.

pic
Účastníci konferencie

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]