Autor textu: Nikoleta Puchá
23.11.2023

Pre SOŠ automobilovú v Košiciach pripravili rozvojový projekt "Etické hodnoty a kritické myslenie v školskej komunite"

Foto: Nikoleta Puchá

Bratislava 23.11.2023 (Skolske.sk)

Pre školu, kde sa rešpektuje dôstojnosť a podporuje hodnotové správanie vo všetkých aspektoch života školskej komunity sa pripravuje inovatívny projekt

Cieľ: Projekt je zameraný na podporu a posilnenie hodnotového vzdelávania a etického správania sa v školskej komunite. Jeho hlavným cieľom je rešpektovať dôstojnosť každého jednotlivca a zapojiť všetkých členov komunity do procesu tvorby pravidiel a hodnôt školy.

Aktivity:
Vytvorenie Školskej Etickej Rady - Rada sa bude zaoberať posudzovaním a presadzovaním etických otázok a hodnôt na škole.
Workshopy a tréningy pre pedagógov - Organizácia tréningov na témy emocionálnej odolnosti, komunikácie a vzájomného rešpektu medzi členmi školskej komunity.
Založenie Etického Klubu - Podpora vytvorenia klubu študentov s cieľom rozvíjať kritické myslenie a empatiu.
Vytvorenie etického kurikula - Integrovanie prierezových etických tém do vyučovania.
Tvorba etického kódexu študenta - Spoločné vytvorenie etického kódexu správania sa študentov.
Zabezpečenie participácie rodičov - Zorganizovanie stretnutí s rodičmi na diskusiu o hodnotách, etike a správaní sa v škole.
Monitorovanie a hodnotenie projektu - Pravidelné hodnotenie úspešnosti a efektivity implementácie projektu s ohľadom na názory a spätnú väzbu všetkých členov školskej komunity.

Projekt "Etické hodnoty a kritické myslenie v školskej komunite" je zameraný na celkový rozvoj školskej komunity a vytvorenie prostredia, kde sa rešpektujú hodnoty, podporuje kritické myslenie a formuje sa etický základ pre budúcich aktérov spoločnosti.
Sledujte naše aktivity na stránke školy a sociálnych sieťach pre ďalšie informácie o tomto pútavom projekte.

pic
Foto: Nikoleta Puchá
Čo treba vedieť o koronavíruse

Február 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-
-
-
Napíšte nám [email protected]