Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Ľuboš Lukáč
27.11.2023

Nadané deti sa prizerali rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov

Svetom vedy počas stretnutia Klubu nadaných detí pri SZŠ DSA v Prešove sprevádzala jeho členov odborná asistentka RNDr. Beáta Baranová, PhD. Nadané deti zaujala rozmanitosť, pestrosť a variabilita všetkého, čo žije na Zemi.

Foto: Peter Ilenčík

Klub navštívil vedecký pracovník
Beáta Baranová pracuje na Katedre ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Predmetom jej výskumu je epigeická makrofauna environmentálne rôzne zaťažených území s dôrazom  na bystruškovité, opustené a nevyužívané plochy s porastmi inváznych neofytov s dôrazom na zlatobyľ kanadskú a výskum biologicky aktívnych látok z rastlín. Vyučuje predmety ekológia pôdnych živočíchov, entomológia a ekológia hmyzu, ekológia poľnohospodárskej krajiny, pôdna ekológia, globálne a aktuálne problémy v životnom prostredí, odpadové hospodárstvo a EIA a vývoj prírody a ekológia ekosystémov.

Prednáška priblížila biodiverzitu
Spoločne s odborníčkou sa deti zaoberali rozmanitosťou živočíšnych a rastlinných druhov. V priebehu stretnutia si predstavili pojem druhová diverzita. Rozprávali sa o tom, koľko druhov živočíchov, rastlín a húb žije na našej planéte, ako aj na Slovensku. A to v porovnaní s Homo sapiens sapiens, teda nami, človekom rozumným. Dozvedeli sa, že najväčšiu druhovú diverzitu možno nájsť v skupine hmyzu. Tak ako každý človek je iný, navzájom sa líšia aj druhy: výzorom, veľkosťou alebo tým, akú funkciu v prírode – ekosystéme zastávajú. V spoločnosti je dôležitý každý človek a jeho práca; podobne dôležitá je pestrosť druhov a funkcií, ktoré v prírode vykonávajú. Od rastlín, teda producentov cez bylinožravce a dravce - konzumentov po huby a baktérie - deštruentov.

pic
Foto: Peter Ilenčík

Zaváži pestrosť prostredia, v ktorom organizmy žijú
Diverzita funkcií je nesmierne dôležitá preto, aby ekosystémy mohli dobre fungovať. Rovnako ako je dôležitá pestrosť prostredia, v ktorom organizmy žijú. Ak následkom ľudskej činnosti pestrosť a rôznorodosť prostredia klesajú, počet a pestrosť druhov v prírode sa zníži. Tým je negatívne ovplyvnená činnosť celej prírody a ekosystémy nedokážu fungovať tak, ako by mali.
Deti sa dozvedeli i o tzv. „key species“, kľúčových druhoch, akými sú napríklad vlci alebo žraloky a čo sa stane, ak sa ich počet zníži. Takisto o ochrane druhov a tzv. „umbrella species“ - dáždnikových druhoch, ktorých ochranou zabezpečíme ochranu celých biotopov a biocenóz. Nemenej dôležité bolo pripomenúť si, ako všetci môžeme pestrosť života chrániť, či jej dokonca cielene pomôcť u seba doma alebo na sídlisku.

pic
Foto: Peter Ilenčík
pic
Foto: Peter Ilenčík

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]