Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: TASR
27.11.2023

Žiaci v Trebišove môžu svoje problémy adresovať do schránky dôvery

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Trebišov Martina Mištaničová, raz, dvakrát mesačne schránku otvára poverený pedagogický pracovník. 

Ilustračná snímka. FOTO TASR

Trebišov 27. novembra (TASR) - Žiaci základných škôl v Trebišove sa môžu so svojím problémom zdôveriť tak, že ho napíšu na papier a vložia do schránky dôvery. Môžu tak urobiť aj bez uvedenia svojej identity. Mesto schránky pred šiestimi rokmi v spolupráci so školami a mestskou políciou (MsP) umiestnilo do každej zo škôl.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Trebišov Martina Mištaničová, raz, dvakrát mesačne schránku otvára poverený pedagogický pracovník. "Podľa charakteru a závažnosti obsahu napísaného na papieri daný problém škola rieši buď so svojimi personálnymi možnosťami - učitelia, výchovní poradcovia, školský psychológ..., alebo ho posúva na útvar MsP, prípadne okresné riaditeľstvo Policajného zboru. Doteraz neboli MsP hlásené žiadne náročné problematické situácie, respektíve podnety zo strany riaditeľov škôl," povedala Mištaničová.

Na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa podľa jej slov počas školného roka realizujú rôzne preventívne aktivity pre žiakov. Oblasť prevencie v nich zastrešuje školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, takzvaný koordinátor prevencie, prípadne výchovný poradca alebo školský psychológ.

"Riaditelia škôl majú možnosť posielať svojich pedagogických a odborných zamestnancov na vzdelávania - školenia v preventívnych programoch, napríklad preventívny program Zippyho kamaráti, ktorého súčasťou bola téma šikanovanie," vysvetlila Mištaničová.

Školy v oblasti prevencie spolupracujú s Centrom poradenstva a prevencie (CPP) v Trebišove. Aktivity sú realizované v rámci personálnych a časových možností zariadenia z okresnou pôsobnosťou. V prípade podozrenia alebo výskytu šikanovania v školách, ich riaditelia podľa Mištaničovej postupujú v súlade so smernicou, týkajúcou sa šikany vydanou rezortom školstva.

"Školy môžu realizovať pri podozrení a výskyte šikanovania a kyberšikanovania preventívne a intervenčné aktivity vo vlastnej réžii, napríklad prostredníctvom školského psychológa alebo v spolupráci s CPP v Trebišove. Zároveň deti a žiaci, ktoré sa stali obeťou šikanovania, alebo sú iniciátormi šikanovania, majú prostredníctvom zákonného zástupcu možnosť využiť odbornú pomoc a starostlivosť psychológov z CPP Trebišov," priblížila Mištaničová.

MsP realizuje na základných a materských školách preventívne prednášky týkajúce sa prevencie a riešenia šikany. "Zároveň každý deň počas školského roka, na začiatku vyučovania a popoludní, keď sa vyučovací proces na školách končí, príslušníci MsP pešou hliadkovou činnosťou monitorujú areály a okolia škôl v meste," povedala Mištaničová.

Na území mesta je tento týždeň naplánované pracovné stretnutie riaditeľov základných škôl zamerané na tvorbu školských podporných tímov v Trebišove. Ich súčasťou majú byť aj koordinátori prevencie, školský sociálny pedagóg a ďalší pracovníci zaoberajúci sa sociálno-patologickými javmi spoločnosti vrátane tematiky šikany.

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]