Autor textu: TASR
29.11.2023

Školy v Sabinove zaznamenali prípady šikanovania, riešili ich operatívne

Na ZŠ na Ulici 17. novembra učitelia podľa jej riaditeľa Slavomíra Kožára často komunikujú so žiakmi na tému šikanovania a prevencie. Preberajú to najmä na triednických hodinách. 

Ilustračná snímka. FOTO TASR

Sabinov 29. novembra (TASR) - Dve základné školy (ZŠ) v pôsobnosti mesta Sabinov zaznamenali v uplynulom období prípady šikanovania žiakov. Ako tvrdia, riešili ich operatívne. Realizujú rôzne osvetové aktivity a spolupracujú s Centrom poradenstva a prevencie (CPP) v Sabinove.

Na ZŠ na Ulici 17. novembra učitelia podľa jej riaditeľa Slavomíra Kožára často komunikujú so žiakmi na tému šikanovania a prevencie. Preberajú to najmä na triednických hodinách. "Sledujeme možné príznaky, pokúšame sa to riadne prešetriť a vyvodiť dôsledky, ktorými vinníkom zabránime v ich nežiaducom správaní," uviedol Kožár s tým, že sa zameriavajú na prevenciu a problémy sa snažia riešiť včas.

V októbri administrovali žiakom druhého stupňa dotazník, ktorý bol zameraný na vyjadrenie ich názoru, či sa podľa nich vyskytuje nežiaduce správanie na škole, či s ním súhlasia a či považujú za prípustné a správne, aby sa niekto choval takýmto spôsobom. "Šikana je prítomná v každej škole a je zbytočné si pred tým zakrývať oči. Naopak, skúsme ju rýchlo rozpoznať a adekvátne reagovať. Šikanované deti často nevolajú o pomoc. Dôvody sú rôzne – či už je to pocit hanby, strachu, alebo nízke sebavedomie. Tieto deti zostávajú skryté a bez pomoci. Preto je veľmi dôležité otvárať v triedach a kolektívoch tému šikany a rozprávať sa o nej," zdôraznil Kožár.

V poslednej dobe riešili podľa jeho slov jeden problém šikanovania, ktorý bol riešený pohovorom s rodičom žiaka-agresora, samotným žiakom a napokon aj s rodičom poškodeného žiaka. "Ako formu riešenia sme použili dotazník, ktorý nám pomohol vyšpecifikovať problémové oblasti, kde by mohlo dochádzať k šikanovaniu a rovnako aj spôsoby šikanovania. Následne sa realizovali triedne aktívy, na ktorých sa daný dotazník riešil a vyvodzovali sa závery a poučenia žiakov," vysvetlil Kožár.

Náznaky šikany v minulých školských rokoch zaznamenali v ZŠ na Komenského ulici. "Hneď po odhalení určitých náznakov šikanovania je privolaný školský podporný tím, kde školský psychológ okamžite rieši problém v danej triede. Doposiaľ sa nám vždy podarilo zastaviť náznaky šikany už v zárodku problému. Žiaci, ktorí sa opakovane dopúšťajú porušovania školského poriadku, sú predvolaní k vedeniu školy, realizujeme pohovory so zákonnými zástupcami, vedieme si záznamy z týchto pohovorov," povedal riaditeľ školy Peter Haas. Ako podotkol, spolupracujú aj s viacerými inštitúciami a na škole pôsobí školský podporný tím zložený zo špeciálneho pedagóga, školského psychológa, sociálneho pracovníka, pedagogických asistentov a zdravotného pracovníka.

"Šikane sa snažíme predchádzať preventívnym skríningom každej triedy na škole v podobe vykonávania sociometrie, teda klímy triedy," vysvetlil Haas. V prípade podozrenia na neprimerané správanie medzi žiakmi inkluzívny tím realizuje skupinové intervencie. Na škole sa realizujú tiež workshopy alebo prednášky a majú tiež zriadenú schránku dôvery. Na chodbách školy sú rozmiestnené informačné tabule o prevencii šikanovania a nežiaduceho správania. Momentálne je podľa Haasa v spomenutej škole v procese prípravy plán krízovej intervencie.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Február 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-
-
-
Napíšte nám [email protected]