Autor textu: Alena Dorčáková
27.12.2023

Projekt "Pomôžme prírode" zrealizovali v Základnej škole s materskou školou Š. Ďurovčíka

V EKO centre Sosna v Družstevnej pri Hornáde sa žiaci oboznámili s  prírodnými ekosystémami a ich biodiverzitou. 

Pomôžme prírode

Vďaka projektu Enviroprojekt 2023 „Pomôžme prírode“ sa v ZŠ s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104 zrealizovali aktivity zamerané na spoznávanie, ochranu a obnovu ekosystémov. Projekt bol financovaný ministerstvom školstva a spolufinancovaný obcou Palín.

pic
Ekocentrum Sosna

V EKO centre Sosna v Družstevnej pri Hornáde sa žiaci oboznámili s  prírodnými ekosystémami a ich biodiverzitou. Vďaka zážitkovým programom v prírodnej záhrade spoznávali liečivé byliny a ich účinok na zdravie človeka. Pochopili aký význam má les pre človeka a aké sú vzťahy medzi organizmami v lese. Oboznámili sa so živočíchmi žijúcimi v lese, pantomímou zahrali rôzne situácie, ktoré môžu zažiť pri stretnutí s jedovatými a nebezpečnými živočíchmi. Súčasťou vzdelávania boli aj hry zamerané na  spoluprácu v skupine. Z hliny a prírodných materiálov si žiaci vyrobili lesných škriatkov, ktorými vyzdobili kmene stromov. Z prírodného materiálu vyrábali aj vstupenky do Hobitieho domčeka v ktorom sa im veľmi páčilo.

pic
Lesní škriatkovia

Pracovník Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky žiakom pútavo predstavil invázne rastliny, ktoré rastú v blízkom okolí. Dozvedeli sa, ako ich môžu likvidovať. Aby neostalo len pri slovách, v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky sa šikovníci zapojili do likvidácie inváznych rastlín Fallopia japonica a slnečnica hľuznatá v lesoparku Remetské Hámre. Riadne sa zapotili pri mechanickom odstraňovaní, vyťahovaním s koreňmi a následným spálením týchto rastlín. Spoločne vysadili mladé stromčeky líp.

pic
Sadenie mladých stromčekov

​​​​​​​V triedach na rôznych vyučovacích predmetoch spoznávali ekosystémy. Vyrobili plagáty, pexesá, „Super lesné mraveniská“ a „Super plantária“.  Informácie o ekosystémoch žiaci hľadali v odbornej literatúre a na internete. Na vyučovacích hodinách sa venovali životu ekosystémov a  spoznávaniu druhov živočíchov rôznych ekosystémov. Svoje nadobudnuté vedomosti si overili v kvíze, ktorý bol vyhodnotený počas záverečnej konferencie „Čo sme sa naučili“.  Triedy predstavili ekosystémy formou plagátov, ktoré budú vystavené vo vestibule pre návštevníkov školy.

pic
Super plantária
pic
Prezentácia ekoposterov

​​​​​​​Veríme, že vďaka Enviroprojektu 2023 sa nám podarilo rozvíjať prírodovedné kompetencie, inšpirovať žiakov ku kreativite a zmeniť prístup k odovzdávaniu vedomostí. Snažíme sa viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode a vzájomnou spoluprácou zlepšiť klímu v triedach.

pic
Vstupenky do Hobitieho domčeka
pic
Postery ekosystémov

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]