Autor textu: Zuzana Mészárosová
08.01.2024

Projekt „Keeping the Memory @live“ učí študentov byť empatickejšími a tolerantnejšími

Spoločná medzinárodná projektová kolaborácia slovenských a rumunských partnerov o zachovanie pamäti holokaustu.

Foto: OA Levice

Bratislava 08.01.2024 (Skolske.sk)

V rámci programu partnerstva škôl eTwinning vznikol medzinárodný inovatívny projekt s názvom „Keeping the Memory @live“, ktorý spojil slovenských a rumunských partnerov z Obchodnej akadémie v Leviciach a Strednej pedagogickej školy v rumunskej Constante. Cieľom tohto ambiciózneho projektu je nielen zachovať spomienku na holokaust, ale aj zabezpečiť, aby jeho lekcie rezonovali mladou generáciou. „Keeping the Memory Alive“ sa je majákom nádeje a dôkazom trvalej sily vzdelávania pri podpore tolerancie, rozmanitosti a ľudských práv v našom súčasnom svete. Študenti sú zapojení do hlbšieho a podnetného skúmania holokaustu nie tradičnou, ale skôr zážitkovou formou s cieľom podporiť empatiu s obeťami holokaustu. Cez mnohostranný prístup práce na projekte sa snažia prekročiť geografické a kultúrne hranice a vytvoriť globálnu komunitu odhodlanú bojovať proti predsudkom, diskriminácii a nenávisti.

Prostredníctvom online diskusií, videokonferencií a spoločných aktivít sa študenti z partnerských krajín zapájajú do zmysluplných debát o holokauste. Jedným z kľúčových aspektov projektu je interaktivita medzi študentmi. Študenti prostredníctvom spoločných aktivít majú príležitosť spolupracovať, vytvárať a zdieľať svoje vlastné názory, čo podporuje rozvoj globálneho pohľadu na toleranciu a rozmanitosť. Forma spolupráce v medzinárodnom  kolaboratívnom projekte eTwinning podporuje nielen vzájomné učenie sa, ale aj budovanie silných medzinárodných väzieb.

„Keeping the Memory @live“ nielenže ponúka možnosť študentom získavať poznatky o historických udalostiach, ale aj kriticky rozmýšľať o ich význame a aktuálnych súvislostiach. Projekt týmto spôsobom posilňuje kognitívne schopnosti mladých ľudí a podnecuje ich k aktívnej účasti v spoločnosti. Okrem toho sa projekt snaží osvetliť tému holokaustu nielen cez historickú perspektívu, ale aj skrz prizmu súčasných výziev. Vďaka tejto multi-dimenzionálnej analýze projekt vytvára priestor pre diskusie o univerzálnych hodnotách ako tolerancia, rešpekt a ľudské práva. Projekt je skutočným príkladom toho, ako vzdelávanie môže slúžiť ako nástroj na formovanie budúcnosti tolerantnej generácie.

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]