Autor textu: Patrik Mindžák
17.01.2024

Po prvýkrát sa do projektu FAST HEROES zapoja aj stredné školy a gymnáziá

Foto: FAST Heroes

Bratislava 17.01.2024 (Skolske.sk)

Štvrtý ročník projektu FAST HEROES sa po prvýkrát otvára aj pre stredné zdravotné
školy a slovenské a bilingválne gymnázia. Okrem materských a základných škôl sa tak
v tomto roku rozrastie rodina tejto medzinárodnej iniciatívy o ďalšie školy.

Cieľom projektu je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody, naučiť ich zavolať
prvú pomoc včas a zachrániť tak život ich blízkym príbuzným. Na Slovensku realizuje
kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život, ktorá už oslovuje slovenské školy, aby sa
zapojili do päťtýždňového bezplatného vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST. Na
Slovensku preberá aj tento rok nad projektom záštitu Ministerstvo školstva vedy, výskumu a
športu SR. Projekt získal uznanie Európskej komisie za najlepšiu praktickú pomôcku pre
školy vo vzdelávaní v oblasti zdravotníctva.

Do projektu sa na Slovensku doposiaľ zapojilo takmer 30-tisíc žiakov a študentov. „Vidíme
veľký zmysel vo vzdelávaní detí o tomto ochorení. Na Slovensku už máme deti, ktoré boli
zapojené do projektu a zachránili svojich príbuzných a povedomie o cievnej mozgovej
príhode sa vďaka nim dostalo aj k ich príbuzným. Preto do štvrtého ročníka iniciatívy FAST
plánujeme pozvať aj študentov stredných zdravotných škôl a slovenských
gymnázií,“
povedala Ľubica Fidesová, ambasádorka FAST HEROES na Slovensku.

Deti a učitelia zo slovenských škôl získali v rámci minulého ročníka významné medzinárodné
ocenenia. Za záchranu svojho starého otca si medzinárodné ocenenie prevzala 9-ročná Ninka Ivančíková zo Základnej školy v Seredi priamo v Mníchove. „Naučila som starkú
prejavy cievnej mozgovej príhody a nakreslila som jej plagát. Starká si ho pripla na
chladničku a keď neskôr starký dostal cievnu mozgovú príhodu, spomenula si na ochorenie,
o ktorom sme spolu hovorili a rýchlo privolala sanitku,“
spomína Ninka.

pic
Foto: FAST Heroes

Ďalšími finalistami, ktorí získali ocenenie za záchranu svojich starých rodičov bola aj
Alexandra Csuporiová, 9-ročná žiačka Základnej Školy Gemerská Hôrka v Rožňave.

Od roku 2016 pacientska organizácia Sekunda pre život realizuje vzdelávacie aktivity
s cieľom informovať verejnosť o príznakoch mŕtvice nakoľko práve čas je v tomto prípade
veľmi dôležitý. „Pokiaľ pacienti alebo ich blízki rozpoznajú príznaky cievnej mozgovej príhody
včas a privolajú prvú pomoc, majú veľkú šancu, že vďaka rýchlemu zásahu lekárov
a poskytnutej liečbe budú žiť aj po mŕtvici plnohodnotný život,“
hovorí Ľubica Fidesová
z pacientskej organizácie Sekunda pre život, ambasádorka FAST Heroes na Slovensku.

Medzi úspešnými školami, ktoré reprezentovali Slovensko v projekte FAST HEROES boli aj
žiaci z Gymnázia Angely Merici v Trnave. Škola sa zapojila do medzinárodnej iniciatívy FAST
HEROES už v minulom roku a dostala sa do kategórie TOP 10 ocenených škôl z celého
sveta za získané vedomosti detí v digitálnych kvízoch.

„Projekt FAST HEROES dal deťom veľmi veľa a zorientovali sa v problematike. Som
presvedčená, že ak sa žiaci ocitnú s v situácii, že budú musieť zachraňovať svojho blízkeho,
budú vedieť ako majú reagovať,“
hovorí riaditeľka Mgr. Andrea Kuracinová.

Veľký úspech v projekte dosiahli opäť aj žiaci z Oravy. Šikovní žiaci zo Základnej školy
v Liesku a Základnej školy P.O. Hviezdoslava preukázali veľký entuziazmus a získali
v digitálnom projekte vysoký počet bodov. Vďaka vedomostným hrám a digitálnym
schopnostiam získali pre školu aj ako jednotlivci vysoké skóre. Umiestnili sa na top priečkach
10 najlepších škôl, tried a jednotlivcov z pomedzi 25 zapojených krajín v projekte.

Úspešný medzinárodný projekt FAST HEROES si získal podporu slovenských neurológov,
Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby OS ZZS a zdravotníkov z Červeného
kríža, ktorí sa zúčastnili seminárov o cievnej mozgovej príhode priamo vo vybraných školách.

„Každoročne postihne mozgová mŕtvica na Slovensku viac ako 11-tisíc pacientov. Vďaka
modernej liečbe a vzdelávacím aktivitám patrí Slovensko medzi popredné krajiny Európy, čo
sa záchrany životov v dôsledku cievnej mozgovej príhody týka. Je preto dôležité, aby sa
školy zapájali do vzdelávajúceho projektov, lebo sa zvyšuje povedomie o ochorení. Keď nám
do nemocnice prídu pacienti včas, vieme ich zdravotný stav zvrátiť, vieme ich zachrániť,“

hovorí neurologička Martina Chovancová.

Ocenenie získala aj učiteľka Agáta Tylková, ktorá vedie krúžok záchranárov a pracuje na
Základnej škole v Humennom. Sama vie aké je zdravie dôležité, lebo má problém so
srdiečkom a implantovaný kardiostimulátor. „Keď prišla do školy ponuka zapojiť sa do
projektu, neváhala som ani chvíľu. Zapojili sme žiakov prvého a druhého stupňa. Nadviazali
sme kontakt aj s mladými ľuďmi zo Slovenského červeného kríža v Humennom a pozvali ich
do školy. Ukázali nám ukážky prvej pomoci a potom si ju žiaci mohli vyskúšať na figurínach,“

povedala Agáta Tylková.

pic
Foto: FAST Heroes

Kampaň FAST Heroes je určená pre cieľové skupiny  detí vo veku od 5 do 9 rokov. Pre
staršie deti od 10 rokov na druhom stupni základných škôl je vytvorený vzdelávací
ambasádorský program podporený náučnými videami, v rámci ktorých sa spolu s učiteľmi
naučia rozpoznávať príznaky ochorenia a zamerajú sa hlavne na rizikové faktory cievnej
mozgovej príhody. Novinkou v projekte je modul určený špeciálne pre stredné zdravotné
školy a slovenské a bilingválne gymnázia.

Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej
príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas.

Do bezplatného päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST sa môžu školy
prihlásiť cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112, kde zaregistrujú svoju
školu, jednotlivé triedy a nájdu aj doplňujúce informácie k samotnému projektu.

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]