Autor textu: TASR
14.03.2024

Študenti UNIZA nesúhlasia s rušením odborov na fakulte humanitných vied

Študenti a zamestnanci FHV sa obávajú, že univerzita pristúpi k rušeniu fakulty, o ktorom sa dozvedeli z internetu. Protestu sa podľa odhadu študentov zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí.

Ilustračná snímka. FOTO TASR - Erika Ďurčová

Žilina 14. marca (TASR) - Študenti a pracovníci Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity (FHV UNIZA) v Žiline sú proti možnému rušeniu niektorých odborov na tamojšej fakulte. Svoj nesúhlas vyjadrili vo štvrtok protestným pochodom. Vedenie univerzity argumentuje transformáciou z dôvodu nedostatku financií.
        
Študenti a zamestnanci FHV sa obávajú, že univerzita pristúpi k rušeniu fakulty, o ktorom sa dozvedeli z internetu. Protestu sa podľa odhadu študentov zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí. "Sme presvedčení, že učiteľská profesia si zaslúži dôstojnosť a seriózny prístup. Sme otvorení korektnej diskusii, ale hovoríme jasné nie so zrušením katedry filozofie, katedry anglického jazyka a so zrušením katedry pedagogických štúdií. Prišli sme slušne a dôstojne vyjadriť nesúhlas s rozhodnutím členov správnej rady," uviedol Martin Vavruš z katedry filozofie FHV UNIZA.
        
Situáciu na FHV UNIZA riešila správna rada univerzity na jednom zo svojich posledných rokovaní. Zo zápisnice, ktorú zverejnila univerzita na svojom webe, vyplýva, že by sa mala zaoberať otázkou transformácie fakulty na ústav do konca roku 2026 so zachovaním študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo.
        
"Akademický senát (AS UNIZA) túto skutočnosť prerokuje na najbližšom rokovaní AS UNIZA a pripraví stanovisko ku krokom, ktoré UNIZA plánuje vykonať v transformácii FHV UNIZA na ústav zameraný na vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť v oblasti mediamatiky a kultúrneho dedičstva," reagoval pre TASR predseda AS Branislav Hadzima.
        
Akademická obec je podľa neho živý organizmus a má právo na vyjadrenie svojho názoru, svojho súhlasu alebo nesúhlasu s krokmi, ktoré sa uskutočňujú vo vnútornom prostredí univerzity. "Na poslednom zasadnutí ubezpečil rektor členov Akademického senátu UNIZA, že stretnutie s celou akademickou obcou sa uskutoční. Budem rád, keď tieto názory a vecné pripomienky odznejú na stretnutí akademickej obce celej univerzity, ktorú pripravuje vedenie UNIZA," skonštatoval Hadzima.
        
UNIZA transformáciu FHV okrem iného odôvodnila dlhodobo neudržateľným trendom financovania jej chodu v prostredí slovenského vysokého školstva. K transformácii preto pristupuje z ekonomických dôvodov. "Súčasné konkurenčné prostredie verejných vysokých škôl na Slovensku si vyžaduje od vedení katedier, fakúlt a univerzít viaczdrojové financovanie zamerané nielen na výučbu, ale aj na vedeckovýskumnú činnosť a inovácie. Nepriaznivý trend vo výkonoch niektorých katedier FHV je pod štandardnou hranicou potrebnou na dostatočné financovanie existencie samostatnej fakulty," vysvetlila Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing.
        
Transformácia je podľa nej zároveň zameraná na rozvoj perspektívnej oblasti mediamatiky a kultúrneho dedičstva.

"Mediamatika a kultúrne dedičstvo sú jedinečné nielen v stredoeurópskom priestore a túto perspektívnu oblasť máme záujem zachovať a rozvíjať," podotkol rektor UNIZA Ján Čelko.
        
Valentovičová argumentuje, že vedenie univerzity má záujem o plynulý prechod fakulty na výkonový ústav. "Samotnému rozhodnutiu predchádzala niekoľkoročná diskusia, hľadanie ďalších možností riešenia, audit vykonaný na fakulte, ako aj odporúčanie Správnej rady univerzity. Vedenie univerzity vyvinie maximálne úsilie na to, aby sa pripravované zmeny dotkli študentiek a študentov študijných programov FHV v čo najmenšej miere," dodala Valentovičová.

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]