Autor textu: PaedDr. Helena Rusnáková
19.03.2024

Putujeme po Slovensku: Návšteva obce Jelšovce

Na potulkách okresom Nitra sme sa dostali do obce Jelšovce.

Foto: Helena Rusnáková
pic
Foto: Helena Rusnáková

Jelšovce ležia v juhovýchodnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na  nive a terase rieky Nitra.
Archeológovia tu objavili sídliská volútovej kultúry, lengyelskej kultúry, sídlisko z eneolitu, nálezy z obdobia čačianskej kultúry z mladšej doby bronzovej. Našli sa tu aj ďalšie zaujímavosti,ako napr. slovanské sídlisko a pohrebisko z veľkomoravskej doby.
Obec patrila nitrianskej kapitule a v neskoršom období Trnavskému panstvu a Ostrihomskému arcibiskupstvu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1326  v  listine kráľa Karola Róberta, ktorou daroval nitrianskej kapitule viaceré obce, medzi nimi aj "posessio Egurzegh vocala inter terreras Thoma victi Lean" dedinu nazvanú Egerszegh, ležiacu medzi pozemkami Tomáša zvaného Lean.
V rokoch  1371 - 1373 mala  obec 36 usadlostí a 10 želiarov. Počas storočnej vojny bola obec na dvoch miestach vypálená. 

 V roku 1549 mala obec dva mlyny a 28 domácností. V roku 1559 dostali obyvatelia obce za povinnosť pomáhať pri výstavbe novozámockého hradu. Obec patrila do "ejáletu" Nové Zámky a "náhije" Nitra.  Dedinu a jej blízke okolie poznačili bitky a pobyt  rôznych  vojsk v regióne.
Jednou z veľkých bitiek, ktorá sa odohrala pri Jelšovciach bola veľká jazdecká bitka medzi labancami a kurucmi 13. februára 1710. V tejto bitke vyhrali labanci / cisárske vojská/.

V období sporov o rakúske dedičstvo/1740 až 1748/ sa v dedine zdržiavali vojaci, ktorí založili na viacerých miestach požiare, následkom ktorých  v roku 1747  dedina vyhorela. V roku 1783 postihla dedinu povodeň. V rokoch  1861 – 1891 postili obce ďalšie požiare. V rokoch 1831 – 1866 a následne v rokoch 1872 -1873 niekoľkokrát postihla obec epidémia moru. V roku 1889 bol v obci založený hasičský zbor.

Život obyvateľov obce poznačili aj neskoršie udalosti – I. a II. svetová vojna.   Po mnohých útrapách  spôsobených prírodnými živlami, epidémiami, vojnami začali obyvatelia nanovo budovať svoju dedinu a organizovať  život v nej.

Život obyvateľov obce dnes spestrujú mnohé športové i kultúrne udalosti. V obci sa nachádza rímskokatolícky Kostol sv. Márie Magdalény.

Jeho najstaršia časť, kaplnka, bola postavená v roku 1322. V roku 1733 bola rozšírená. Neskôr, v roku 1913, bola pôvodná baroková veža zničená a nahradená novou. Tá sa zachovala do dnešného dňa.
V blízkosti kostola je socha Svätej trojice z roku 1924.  Pozornosť turistov upúta aj kaplnka z roku 1873, ktorú dali postaviť manželia Illés a Katalin Deszetoví.  Kaplnka obnovili  v roku 1936 manželia  Pongrác a Veronika  Deszetoví.  K zaujímavostiam obce patrí  Pamätný jelšovský dom a budova Jelšovského klubu, ako aj viacero malých sakrálnych pamiatok.
 

Použitá literatúra:
Machala, D.: Slovenská vlastiveda IV, Matica slovenská 2012, s.218.
http://www.jelsovce.sk/sk/o-obci/historia-a-pamiatky/
Vályi András: Magyar Országnak leírása. Buda, 1796.
 
 
Foto: Helena Rusnáková, 2019

pic
Foto: Helena Rusnáková
pic
Foto: Helena Rusnáková

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]