Autor textu: Jana Krajanová
30.05.2019

Na učiteľoch a vychovávateľoch záleží

Dokážu formovať osobnosť žiaka, rozvíjať jeho životné zručnosti.

Foto: text

Komárno 30. mája (Skolske.sk)

A možno budete prekvapení, nie kvôli tomu, že sú nositeľmi informácií (to už v dnešnom digitálnom svete úplne neplatí), ale preto, lebo dokážu formovať osobnosť žiaka, vytvárať pre neho bezpečné a podnetné prostredie, prebúdzať zvedavosť a hravosť, rozvíjať jeho životné zručnosti.
Na dobrých učiteľoch a vychovávateľoch obzvlášť záleží, lebo len ich zásluhou dokážu škola a jej žiaci rásť. Na Rozmarínke sme si toho vedomí,  preto sme vďaka vzdelávacej a finančnej podpore Komenského inštitútu v tomto školskom roku zrealizovali niekoľko projektov zameraných na osobnostný a profesijný rozvoj učiteľov. Lebo ako hovorí J. C. Dana: ,,Kto sa odvažuje vyučovať iných, nesmie sa nikdy sám prestať učiť.“

Učiteľ, rodič, dieťa - spolu na jednej lodi

Zámerom projektu bolo rozvinúť spoluprácu s rodičmi, hľadať spoločné námety a riešenia, prizvať ich k spoločnej zodpovednosti podieľaniu sa na aktivitách školy, či už pri ich tvorbe alebo samotnej realizácii. Rodičovské združenia po novom sa preto stali udalosťou, kde sa stretávajú učitelia s rodičmi v kruhu, pri káve, koláčikoch a s odhodlaním spraviť deťom lepšiu školu. Namiesto diktovania dátumov sa vedie s rodičmi otvorená diskusia v priateľskej atmosfére. Okrem toho sme viackrát realizovali stretnutia rodičov, zástupcov všetkých tried, spolu s učiteľmi, kde sme sa venovali plánovaniu aktivít, možnosti zosieťovania pri prenose informácií, smerovaniu školy. Musíme oceniť, že rodičia nám naozaj počas stretnutí veľmi pomohli, dokázali riešiť čiastkové úlohy a svedomito ich splniť. Na podnet rodičov, ktorí sa chceli dozvedieť viac o našej práci so žiakmi, sa zrodili zatiaľ 4 workshopové podujatia s názvom Deň pre rodiča. Workshopy boli tematicky zamerané na ukážky Hejného matematiky, konštruktivisticky ladenú koncepciu vo vyučovaní biológie a fyziky s názvom ExpEdícia, ale aj na ukážku využitia energizérov vo vyučovaní a učenie v pohybe. Tieto workshopy boli o to zaujímavejšie, že ich viedli samotné deti, ktoré sa takýmito inovatívnymi formami vzdelávajú. Inovovali sme aj konzultácie k výchovno-vzdelávacím výsledkom tak, že sa ich zúčastňujú rodičia spolu s dieťaťom a v trojici s učiteľom sa v atmosfére dôvery môžu tešiť z dosiahnutých výsledkov a pružne riešiť problémy. Aktívne mamičky štvrtákov potešili svoje deti tak, že im vo vestibule vytvorili ,,obývačku“ so všetkým, čo k nej patrí (pohovky, koberce, krb, stolíky s ovocím a koláčikmi, fotky v rámikoch,...), v ktorej sa celý deň štvrtáci učili inak. Jedna z mamičiek nacvičila so žiakmi interaktívne divadielko pre deti z okolitých materských škôl. Rodičia sa v hojnom počte zapojili do jesennej brigády, kde sme spoločne položili základy Divokej lúky a vytvorili živú stavbu z vŕbového prútia. Rodičia a učitelia si upevňovali priateľské vzťahy aj bez detí, na školskom plese.
​​​​​​​
            Učitelia prostredníctvom projektu absolvovali jednodňový workshop s českým didaktikom, psychológom a lektorom Robertom Čapekom.
     

pic
Foto: Inovatívne stretnutie s rodičmi

Učíme sa bez učebníc – regionálna konferencia

 V snahe zabezpečiť učiteľom dostupnosť kvalitných prednášok a workshopov, ktorých je v našom regióne málo a učitelia za nimi musia cestovať, sme sa rozhodli usporiadať 1. ročník regionálnej konferencie pre učiteľov základných škôl a ukázať im, ako sa dá viesť kvalitné vyučovanie aj bez učebníc s inovatívnym prístupom prihliadajúcim nielen na vedomostnú, ale aj osobnostnú stránku žiakov. Medzi lektormi a prednášateľmi boli nielen odborníci z rôznych inštitúcií, ale aj učitelia z praxe, a to okrem cezpoľných aj učitelia z komárňanských základných škôl, ako Silvia Szabóová (ZŠ Rozmarínová), Katarína Vajkai (ZŠ Pohraničná), Aneta Kamocsaiová a Annamária Erdélyiová (ZŠ J.A.Komenského). Konferencie sa zúčastnilo 13 lektorov a 43 pedagógov. Dotkli sme sa tém vnútornej motivácie žiakov, bádateľského vyučovania, rovesníckeho vzdelávania, domácich úloh, gamifikácie,
mindfullnessu, zážitkového učenia, outdoorového vzdelávania. Hovorili sme o tom, ako učenie prebieha vo viedenskej škole LifeFamilyWork, ako funguje Komenského inštitút a jeho pridané hodnoty pre učiteľov, nahliadli sme do koncepcie projektov Otvorené školy, ExpEdícia a Civilizácia, vyskúšali sme si metódu CLIL.

pic
Foto: Regionálna konferencia na Rozmarínke

Učiace sa školy

Školská reforma sa nám opäť vzďaľuje a odborníkmi zostavený dokument Učiace sa Slovensko, ktorý by ju naštartoval, je niekde založený. My však nemôžeme čakať a už nemôžu čakať ani naše deti. Preto sme sa zapojili do projektu Učiace sa školy, ktorého cieľom bolo testovať funkčnosť niektorých modulov z dokumentu Učiace sa Slovensko. My na Rozmarínke, uvedomujúc si, že učiteľ je v škole najdôležitejší a nedostáva primeranú podporu, sme sa zamerali na modul Pojatie profesie učiteľa. V rámci neho sme posilňovali tímovú spoluprácu učiteľov, ich sebauvedomenie, postoje k učiteľskému povolaniu a osobnostnému rozvoju žiakov. Zorganizovali sme si teambuildingový pobyt vo Vyhniach, ktorého hlavnú časť zastrešili aktivitami a podnetnou diskusiou o hodnotách našej školy externé lektorky. V zborovni sme si vytvorili relaxačno-diskusnú zónu s knižnicou poskytujúcou odborné publikácie pre učiteľov, dali sme novú tvár našim poradám, kde sa čoraz viac diskutuje a stretávame sa na Ostrovoch inšpirácií, v rámci ktorých si zdieľame nové námety a riešenia problémov. Bariéry vo vzájomných vzťahoch sme začali cieľavedome odbúravať priateľskými návštevami vyučovacích hodín. Výstupy projektu odprezentovala v marci riaditeľka školy Helena Weszelovszká na celoslovenskej konferencii Pedagogickí hrdinovia 2019 v Banskej Bystrici. Výsledky, ktoré sme dosiahli, sú už badateľné a možno sú aj väčšie, než si uvedomujeme, ale to sa prejaví časom. Sme na ceste a ešte máme pred sebou nekonečno práce, no vďaka tomuto projektu vieme, že sme sa vydali správnym smerom.

pic
Foto: Ostrovy inšpirácie


​​​​​​​​​​​​​​... a plávame ďalej.
Toto všetko sme mohli zrealizovať vďaka podpore Komenského inštitútu s finančnou podporou Poštovej banky, nadácií Orange a ESET, Nadačného fondu Telekom, odborného partnera UMB Mateja Bela a mediálneho partnera Čierna labuť. Ďakujeme.
 
Základná škola Rozmarínová ul.1 Komárno. Jana Krajanová

pic
Foto: Deň pre rodiča

Text...

pic
Foto: Diskusia učiteľov o hodnotách školy

Text...

pic
Foto: Nová zborovňa

Text...

pic
Foto: Nové rodičovské združenie v 8B

Text...

pic
Foto: Učenie v obývačke
Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]