Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Martin Pinkoš
10.06.2019

Katedra manažmentu PF KU a  projekt Neurosmartology

Prvé stretnutie riešiteľov bolo v Nitre a Poprade.

Foto: KU Ružomberok

Ružomberok 10. júna (TASR) - Cieľom projektu je rozvoj a realizácia inovatívnych postupov a výskumných riešení v aromachológii, ktorá prebieha v spolupráci s partnermi projektu v 6 krajinách Európskej únie: Slovensku, Českej republike, Poľsku, Nemecko, Dánsku a Španielsku.
 
Aj keď je program Erasmus odbornej i laickej verejnosti skôr známy ako vzdelávacia mobilita, prostredníctvom ktorej prebiehajú výmenné pobyty študentov, pedagógov i vedeckých pracovníkov, Erasmus+ podporuje aj projekty v oblasti spolupráce na inováciách a výmene osvedčených postupov, do ktorej patrí aj projekt Neurosmartology.
 
V 21. storočí sa rozšírila interdisciplinárna oblasť výskumu, ktorá analyzuje správanie sa ľudí v rôznych situáciách o dáta a metódy, ktoré monitorujú  činnosť nervového a emočného systému. Dnešný svet neurovedy (neuromarketingu), psychológie, manažmentu, ekonómie a informačno-komunikačných technológií je prepojený užšie ako kedykoľvek predtým.  Projekty s touto tematikou sú v poslednom desaťročí sú predmetom nielen základného, ale aj aplikovaného výskumu v prepojení na konkrétne situácie v praxi.
 
Hlavným riešiteľom projektu je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Fakulta ekonomiky a manažmentu) a spoluriešiteľmi ďalších 5 univerzít: Katolícka univerzita v Ružomberku, Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe, Uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu, Universidad Miguel Hernandez de Elche a Syddansk universitet Odense. Na projekte participuje aj dvojica spoločnosti, ktoré majú dlhoročné skúsenosti vo výskume a výrobe aromatických ingrediencií: Aroma Marketing (Nové Zámky, Slovensko) a REIMA Air Concept (Meerane, Nemecko).

Projektoví partneri majú za úlohu po spracovaní metodologickej teoretickej príručky, vybrať inovatívne výskumné riešenia použiteľné v aromachológií zamerané na hodnotenie emócií, rozhodovanie a vnímanie ľudí, pôsobenie vybraných vôní a odlišných úrovní kvality vzduchu vo vymedzenom priestore. ako aj výpočet ich ekonomickej efektívnosti. Vývoj vonných aróm a ich zavádzanie v prevádzkach využívajú mnohé firmy, no analýza účinnosti a efektivity nasadených aróm v priestore nie sú podložené testovaním v reálnych podmienkach. Práve tomuto pomôžu stanovené ciele a naplánované postupy projektu, ktorý otestuje, nasadí a následne zanalyzuje konkrétnu vôňu v skúmanom prostredí na vybranej vzorke respondentov, pričom tieto výsledky budú vzájomne korelované v rámci riešiteľských inštitúcií v 6 krajinách, čo zohľadní aj prípadné rozdielne preferencie ľudí vplyvom kultúrnych odlišností.

Prvé stretnutie všetkých riešiteľov sa konalo v Nitre a Poprade. Na úvodnom rokovaní sa zúčastnila aj vedúca Katedry manažmentu prof. Ing. Alena Daňková, CSc., ktorá vyjadrila potešenie, že katedra má možnosť participovať na  tomto projekte a výsledky z projektu skvalitnia vedecké výstupy a pedagogický proces pre študijný odbor manažment a ekonomika podniku. Náročný program bol doplnený zaujímavou exkurziou v spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a.s., kde mali účastníci projektu možnosť zoznámiť sa s výrobou, výrobným programom, aplikáciami polypropylénového vlákna a marketingovými aktivitami, ktoré priamo súvisia s projektom. Tiež bola zorganizovaná diskusia s manažmentom firmy o možnosti použitia a aplikácii aromachológie v praxi, či už vo výrobnom procese, alebo v marketingu.
 
S neskrývaným obdivom sa riešitelia projektu pochvalne vyjadrovali o moderných technológiách, o organizácii práce i profesionálnych prezentáciách, či diskusiách vedených v anglickom jazyku a slovenská časť návštevy „prekvapivo  neveriac krútila hlavami“, že sa nachádzajú v čisto slovenskej spoločnosti.  Boli prekvapení, že funkčné oblečenie  i sofistikované ponožky, ktoré  poznajú a využívajú, pochádza zo slovenskej firmy.
 
Vedúcim projektu je, v tejto oblasti neurovedy už známy aj za hranicami, mladý vedec Ing. Jakub Berčík, PhD. Za Katedru manažmentu sú členmi projektu: Mgr. Karol Čarnogurský, PhD., doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. a Ing. Anna Diačiková, PhD. Z oblasti manažmentu je takýto druh projektu Erasmus+ KA2 riešený prvýkrát na Katolíckej univerzite a zainteresovaní pracovníci Katedry manažmentu využijú túto príležitosť tak, aby boli odborným a spoľahlivým tímovým partnerom a aby dôstojne reprezentovali univerzitu doma i v zahraničí.
                                                                                                      Ing. Anna Diačiková, PhD.

pic
Foto: KU Ružomberok
pic
Foto: KU Ružomberok

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]