Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Lýdia Haliaková
11.06.2019

Zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD

Do projektu bolo zapojených 16 žiakov.

Foto: SOŠ na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave

Bratislava 11. júna (Skolske.sk) -

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa v dňoch  19. mája až 1.  júna zúčastnili odbornej stáže v Českej republike. Na absolvovanie stáže v dopravných  a logistických firmách im bol poskytnutý grant v rámci medzinárodného programu ERASMUS+.
Cieľom projektu „Zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD“, ktorý prebieha na škole aktuálny školský rok, je neustálym zvyšovaním kvality praktickej prípravy našich žiakov zlepšovať ich hodnotu a uplatniteľnosť na trhu práce. Poslaním školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Cieľom je výchova takých odborníkov, ktorí po osvojení princípu celoživotného vzdelávania budú schopní splniť požiadavky doby a vyhovovať akýmkoľvek výzvam na trhu práce.

Do projektu bolo zapojených 16 žiakov III. ročníka, ktorých tím učiteľov vyberal podľa vopred zverejnených kritérií. Najdôležitejším bol dosahovaný študijný priemer v predošlých ročníkoch, nízka absencia na vyučovaní, preukázaný vzťah k odboru a zapojenie sa do triednych a ročníkových aktivít a súťaží. Žiaci napísali motivačný list, v ktorom sa vyjadrili, prečo sa chcú na stáži zúčastniť, aké vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie chcú získať.
​​​​​​​
Osem žiakov študijného odboru 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy dva týždne pracovalo vo firme ČSAD Logistik, s. r. o. a  OL TRANS CZ, s. r. o. v Olomouci. Skupina ôsmich žiakov zložená zo žiakov študijných odborov 3765 M technika a prevádzka dopravy a 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách pracovala v autoservisoch Autodum Vrána, s. r. o. a autochodura, s. r. o. v Havířove. Účasť na projekte žiaci aj zapojení učitelia školy hodnotia veľmi pozitívne – žiaci v reálnom prostredí boli nútení konať samostatne, zodpovedne a uvedomili si mnohé iné súvislosti ako pri klasickej návšteve vyučovacích hodín. Stáž v Českej republike bola pre žiakov náhradou tzv. povinnej odbornej praxe, ktorú absolvujú podľa školského vzdelávacieho programu.

pic
Foto: SOŠ na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]