Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
12.06.2019

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja

Bánov

Foto: Helena Rusnáková

Bánov 12. júna (Skolske.sk)

Obec Bánov sa nachádza v okrese Nové Zámky.  Obec  má bohatú históriu, ktorú podmieňuje i jej poloha.

Obec leží na starodávnej ceste, ktorá viedla z Moravy cez Šaštín, Bratislavu a Hlohovec do Ostrihomu, križujúc sa tu s Nitrianskou cestou.
​​​​​​​

Prvá písomná zmienka o Bánove sa nachádza na Zoborskej listine z roku 1113. Obec je spomínaná  od roku 1113 ako Kescu, neskôr Bankezu (1270), Bankezu ecclesiastica (1308), Bánkeszy (1773), Bankesi (1920), Bánovská Kesa (1945), Bánov (1948), maďarsky Bánkeszi. Obec Bánov v priebehu storočí vystriedala viacero zemepánov.  Na históriu obce mali vplyv aj  vpády Tatárov a Turkov.

Tatári vtrhli na naša územie v rokoch 1241 – 43 a opäť v rokoch 1287 –1288. Tatárska pohroma ťažko doliehala aj na obyvateľstvo našej obce. Ničili a plienili všetko, čo im prišlo do cesty. V 16. storočí žilo naše okolie v hrôzach tureckých vojen. V rokoch 1554, 1596 a 1641 spustošili Turci a Tatári aj Kesu. Zničili kostol a mnohých obyvateľov odvliekli do otroctva, viacerých popravili. https://www.banov.sk/obec-394/historia-obce-banov-/

https://www.banov.sk/obec-394/historia-obce-banov-/

V časoch, kedy bolo už tatárske a turecké nebezpečenstvo zažehnané, postihlo obyvateľov Bánova ďalšie nešťastie v podobe epidémie cholery, v roku 1831.  V 20. storočí  do života obyvateľov obce vstúpili dve svetové vojny. Po vojnových útrapách sa obec rýchlo spamätala. Obyvatelia obce sa pustili do zveľaďovania svojej obce, obnovila sa spolková činnosť.  V súčasnom období patrí obec medzi dobre prosperujúce obce, kde „to žije“ športovými i kultúrnospoločenskými podujatiami, obyvatelia obce zachovávajú a pripomínajú si ľudové tradície.  Ako oddychová zóna slúži pre obyvateľov  i návštevníkov obce Bánovská Sihoť, kde návštevníci majú možnosť oddýchnuť si v príjemnom parčíku pri vode, deti pobehať na čerstvom vzduchu. Sú tu nainštalované i banery, ktoré sprístupňujú históriu kaštieľa, mlyna, približujú nám flóru i faunu danej lokality. K stavebným pamiatkam obce patrí kaštieľ , postavený v 2.polovici 19.storočia. V roku 1895 ho kúpil statkár Richard Baer. V areály kláštora bolo v minulosti množstvo hospodárskych budov. V kaštieli bolo niekoľko bytov pre zamestnancov kaštieľa. Jediného zástupcu  technicko – priemyselného odvetvia v Bánove predstavoval v minulosti vodný mlyn na Sihoti v Malej Kesy. Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela z roku 1842. K významným rodákom obce patrí slovenská misionárka Veronika Terézia Racková, ktorá zomrela za tragických okolností 20. mája 2016 v nemocnici v Keni. Na  pamiatku svojej rodáčke odhalili obyvatelia obce bustu, ktorá sa nachádza na miestnom cintoríne.  V priestoroch obecného cintorína sa nachádza aj pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny.
​​​​​​​
Použitá literatúra:
https://www.banov.sk/obec-394/historia-obce-banov-/
Machala, D.: Slovenská vlastiveda IV , Matica slovenská 2012.
Foto: Helena Rusnáková, 2017.

pic
Foto: Helena Rusnáková


Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]