Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
23.06.2019

Nové Zámky sa stali Mestom kultúry 2020

Projekt Vzdušné Zámky zahŕňa veľa zaujímavých podujatí

Foto: Z prezentácie projektu

Nové Zámky 23. júnaa (Skolske.sk)

V novozámockom kine Mier sa v týchto dňoch konala verejná prezentácia projektu Vzdušné Zámky spojená s tlačovou konferenciou, predstavením programu a propagačného vizuálu Mesta kultúry 2020.

pic
Foto: Otokar Klein počas slávnostného prejavu

Projekt pripravovala Programová rada pod vedením Pavla Strážaya v spolupráci s 38 participantmi z oblasti novozámockej kultúry, umenia a mládežníckych či mimovládnych organizácií.

Na verejnej prezentácii sa účastníci podujatia dozvedeli o programových cieľoch, ktoré sú zamerané tak, aby sa organizované podujatia dotkli všetkých vekových skupín obyvateľstva.

pic
Foto: ...z prezentácie

Každé mesto je niečím výnimočné. Aj nové Zámky majú bohatú históriu, v ktorej sa striedajú významné rozvojové a renesančné obdobia s tými tragickými. Z minulých čias nám síce neostalo veľa dobových pamiatok, avšak jedinečných lokalít , odlišujúcich nás od iných miest, je aj u nás určite veľa. Rovnako jedinečný bude pre Nové Zámky a ich históriu aj rok 2020, v ktorom sme dostali príležitosť ukázať svoju príťažlivosť , zjednotiť svojich obyvateľov kultúrou a spoločnými podujatiami oživiť svoje ulice a námestia, hlavne poznať samých seba.

Autor citacie...

Povedal vo svojom príhovore Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky.

Programové ciele projektu VZDUŠNÉ ZÁMKY 2020 sú rozdelené do piatich rámcových oblastí.
Dialógy sú zamerané na odlišné cieľové skupiny / vekové, kultúrne a národnostné/ , ktorých cieľom je vzájomné spoznávanie sa, stieranie umelých rozdielov a vyvracanie predsudkov …

Oblasť Solidarita zahŕňa projekty zamerané na sociálnu súdržnosť, aktívne občianstvo, alebo na aktivizáciu charitatívnych a ľudskoprávnych projektov.

Poznanie histórie zahŕňa vo svojom programe aktívne vstupy, najmä do histórie ľudstva, do histórie mesta, využívajúc aj spomienky pamätníkov a či ich aktívne prepojenie so súčasnosťou.

Oblasť Edukácia je zameraná na podporu vlastnej tvorivosti, rozširovanie kultúrneho poznania, umeleckých a organizačných zručností, na netradičné formy vzdelávania a na tvorivé dielne.

Zaujímavou časťou projektu je Regenerácia kultúrou, ktorá poskytne publiku kultúrny relax, zábavné rozširovanie obzorov a pohodu vyvolanú umeleckými zážitkami.

Účastníci verejnej prezentácie projektu oboznámili aj so zložením programovej rady projektu. Programový riaditeľ projektu Pavel Strážay v rámci prezentácie priblížil niekoľko pripravovaných podujatí, na ktoré sa Novozámčania a návštevníci mesta môžu tešiť v roku 2020.Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]