Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
09.07.2019

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja

Kozárovce

Foto: Helena Rusnáková

Bratislava 09.07.2019 (Skolske.sk)

K obciam, ktoré si ctia cyrilo-metodské tradície,patrí aj obec Kozárovce, v okrese Levice. Cyrila a Metoda zobrazuje aj jedna z nástenných malieb kostola.
Obec sa nachádza najseverbejšej časti okresu ,v regióne Tekov, v blízkosti Slovenskej brány.

pic
Foto: Helena Rusnáková

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1075, kedy prešla do majetku opátstva v Hronskom Beňdiku. Archeologické artefakty z obdobia z obdobia eneolitu, žiarový hrob zo staršej doby bronzovej a sídlisko z veľkomoravského obdobia potvrdzujú, že život ľudí v tejto lokalite pulzoval omnoho skôr.
Ľudia sa v minulosti zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. V roku 1912 sa obec stala železničnou križovatkou.
Významnou stavebnou pamiatkou obce je Rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba. V centre obce sa nachádza ''Trojičná socha''. Pre turistov je zaujímavé trojičné námestie, ktorého dominantou je veľké súsošie v životnej veľkosti "Najsvätejšej trojice a Sv. Archanjelov Urjela, Simiela, Orifiela a Zachariela" osadené v kaskádovitých vodopádoch.

Kruté časy prežívali obyvatelia Kozároviec a okolia v čase tureckého nebezpečenstva:

1555 – 12. august * Tureckí vojaci prišli až po Kozárovce a obec vyrabovali.1565 – vydrancované a zadĺžené majetky patriace opátstvu kráľ Maximilián I. daroval Ostrihomskej kapitule navždy.1568 – Maximilián I. Habsburský v Drinopole obnovil prímerie s Turkmi za 30 000 dukátov ročne a obe bojujúce strany si mohli nechať dobyté územia.Turci tak získali časť južného Slovenska.1581 – Tureckí vojaci znova obec vyrabovali.1599 – 5. október * Turci prepadli Pohronie a rabovali až po Novú Baňu.1618 – na základe zmluvy z Komárna 60 obcí zo štyroch stolíc, medzi nimi aj Kozárovce, prešlo pod správu Turkov.1647 – 6. apríl * Vojaci ostrihomského pašu zaútočili na Kozárovce. Mužov, ktorí sa bránili povraždili, mladších vzali do otroctva, ženy znásilnili a deti im v náručí usmrtili. Dobytok odvliekli a dedinu zapálili.1652 – v obci prenocovalo vojsko nemeckého grófa Puchheima, o dva dni zas vojaci grófa Mikuláša Pálfyho a Žigmunda Estarházyho. Obidve vojská spôsobili obyvateľom veľké škody.1652 – 25. augusta v Bitke s Turkami pri Veľkých Vozokanoch boli Turci porazení. https://www.kozarovce.sk/p/342/historia.html

https://www.kozarovce.sk/p/342/historia.htmlKeďže i obyvateľov tejto obce zasiahli udalosti 1. a 2. svetovej vojny, dnešní obyvatelia obce nezabúdajú na svojich predkov, na  ich počesť  postavili pamätníky. Na Námestí padlých sa nachádza trojmetrová bronzová "Slovenská brána"(jeden zo symbolov Kozároviec) na ktorej je plasticky zobrazená historia obce a mená padlých.
Na obecnom cintoríne sa nachádza pamätná tabuľa s menami padlých v 1. a 2. svetovej vojne.
V obci sa nachádza niekoľko starších malých sakrálnych pamiatok, ako aj novších súsoší, zobrazujúcich Pannu Máriu, archanjelov a i.

V blízkosti obce sú viaceré zaujímavé lokality, najznámejšou a najnavštevovanejšou turistami je Hronský Beňadik .

pic
Foto: Helena Rusnáková, Pamätná tabuľa na cintoríne
pic
Foto: Helena Rusnáková
pic
Foto Helena Rusnáková

Použitá literatúra:
Encyklopédia Slovenska III. zväzok, Bratislava 1979,s. 197.
https://www.kozarovce.sk/p/342/historia.html

Foto: Helena Rusnáková, február 2019.

3D projekcia Bratislavského hradu k výročiu Nežnej revolúcie

November 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-

Prehľad udalostí:

· Odovzdanie ocenení 30 študentom a 30 pedagógom, UK, aula, Šafárikovo námestie 6, 13.00 h
· Európsky deň povedomia o antibiotikách (iniciatíva EÚ)
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 308