Autor textu: Eva Raffajová, PaedDr.
16.08.2019

Dieťa a jeho radosti

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska v programe Hodina deťom a deťom ho priblíži OZ Zvonkohra z Kežmarku.

Foto: Eva Raffajová, PaedDr.

Ľubica 16. augusta (Školské.sk) - 

Projekt Deti a jeho radosti sa bude venovať rozvoju tvorivej činnosti detí z rómskej osady v Ľubici, okres Kežmarok, ktoré sa zapoja do aktivít a ich následnej prevencii pred negatívnymi vplyvmi.

Tieto deti nemajú veľa príležitostí, ako tráviť zmysluplne svoj voľný čas mimo prostredia rómskej osady tak, aby bol motivačný a pozitívny pre ich rast. Návrh projektu s aktivitami pôsobí na osobnostný rozvoj detí a ich kritické myslenie formou rôznych tvorivých činností a spoločných zážitkov, ktoré naučia účastníkov aj nové zručnosti. Tento projekt Deti a ich radosti je nový. Vychádza z poznatkov dobrovoľníkov zo Zvonkohry, ktorí už niekoľko rokov pôsobia v tejto oblasti a rovnako pracovali aj na rôznych projektoch, z ktorých vyplynuli aj ciele a aktivity tohto nového projektu.

Keďže deti žijú v nevyhovujúcich podmienkach v rómskej osade bez príležitosti rozvíjať svoju osobnosť, spoznávať nové veci a miesta, prezentovať sa pozitívnom svetle na verejnosti, rozhodli sme sa dať im príležitosť. Ukázať im možnosti tvorivej činnosti, ako prežiť plnohodnotný deň, niečo nové sa dobrovoľne a s túžbou naučiť, potom to predviesť a zdokonaľovať sa v tom, nájsť uplatnenie, tešiť sa z výsledkov a ďalej na sebe pracovať. Hlavným zámerom projektu je predstaviť a naučiť deti tvorivé techniky, ktoré budú základom ich remeselnej a umeleckej činnosti, ich osobnosti v ďalšom raste.Rómske deti, ktoré žijú v osade v Ľubici, sú deti, ktoré nemajú vhodné prostredie pre svoju prípravu do školy, pre získavanie nových zručností a motivačné, obohatené prežívanie voľného času.

Často nemajú ani svoju vlastnú posteľ, základné podmienky na žitie. Týmto projektom by sme im chceli pomôcť pri ich trávení voľného času, zažiť chvíle radosti a popritom spoznať i iný život, ktorý plynie mimo rómskej osady, aby získali pocit, že sú aj iné možnosti, cesty, spôsoby ako žiť, rozvíjať sa a prebudiť v nich chcenie, aby na sebe začali pracovať a chceli niečo vedieť urobiť, čo by im prinieslo dobrý pocit, uznanie a nové výzvy. Keďže už dlhé roky pracujeme s týmto prostredím a vieme, že aj tieto deti sú tu a chcú sa zapájať do aktivít, len sa hanbia, nemajú príležitosti, sú odmietané, tak by sme im to prostredníctvom našich aktivít umožnili a snažili sa čo najviac zmierniť ich zlú situáciu.Po ukončení projektu chceme pokračovať v týchto tvorivých aktivitách prostredníctvom nášho občianskeho združenia Zvonkohra i naďalej.

​​​​​​​ Zaviesť v škole krúžky, ktoré by sme viedli s vybranými účastníkmi z rómskej osady a to konkrétne Scratch- programovanie, Drevo-hlina-drôt, Tvorivé dielne, Romale Gile, Šikovné ruky. Keďže záujem detí je veľký, je dôležité pokračovať a vytvárať pre ne podmienky na sebarozvoj. Mnohé z nich majú možnosť pokračovať potom v štúdiu na Súkromnej strednej odbornej škole v odbore umelecký rezbár, krajčírka, tvorba a dizajn odevu.

pic
pic
Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
Napíšte nám [email protected]