Autor textu: Súkromná základná škola v Pezinku
05.09.2019

Súkromná základná škola v Pezinku privítala prvých žiakov

30 detí sa bude učiť v dvoch triedach po 15 žiakov.

Foto: Fotoarchív Súkromnej základnej školy v Pezinku

Pezinok 05.09.2019 (Skolske.sk)

Súkromná základná škola v Pezinku privítala v prvý deň nového školského roka svojich prvých žiakov. Dvojtriedna škola sídli v budove na Komenského ulici 29 na 1. poschodí. 30 detí sa bude učiť v dvoch triedach po 15 žiakov. Spolu s prvákmi zasadnú do školských lavíc aj druháci v zmiešanej triede.
Školu rodinného typu založila dlhoročná učiteľka Mgr. Zuzana Balcová a septembrové otvorenie je vyvrcholením trojročného úsilia a práce. „ Mojou predstavou je učiť inak. Dlhoročné skúsenosti, ktoré sme spolu s kolegyňami získali v klasickom školskom systéme chceme využiť a pridať k nim moderné prvky vyučovania.“ Vysvetľuje zakladateľka školy.

pic
Foto: Fotoarchív Súkromnej základnej školy v Pezinku

Koncepcia školy

Východiskom koncepcie je prepojenie tradičnej školy s inovatívnymi prvkami. Základnou vyučovacou jednotkou budú vyučovacie bloky, namiesto klasickej 45minútovej hodiny. Súčasťou vyučovacieho  procesu bude kooperatívne, interaktívne a projektové vyučovanie.  Vo procese výuky sa žiaci stretnú s prvkami Montessori pedagogiky a zážitkového učenia. Systém vyučovania bude nadstavený tak, aby žiak už nemusel absolvovať domácu prípravu. Všetky potrebné úlohy, opakovanie látky bude prebiehať v škole. Žiaci budú hodnotení slovne a aj známkami. Vyučovanie prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu.

pic
Foto: Fotoarchív Súkromnej základnej školy v Pezinku

Nové prvky

V triedach sa spolu bude učiť maximálne 15 žiakov, aby sa pedagógovia mohli individuálne venovať deťom a rozvíjať ich jedinečnosť a osobnosť. Dôležitým prvkom je miešanie rôznych vekových skupín žiakov, kedy sa často mladší žiaci učia od starších a  starší majú možnosť overiť a opakovať si svoje poznatky. Zároveň staršie deti sú vzorom pre mladších. Cieľom školy je vychovať žiaka, ktorý vie kriticky myslieť, dokáže sa sústrediť, udržať pozornosť, má sebakontrolu a je schopný reagovať na meniace sa podmienky. Deti sa budú vzdelávať prostredníctvom zážitkov či už návštev rôznych predstavení a výstav alebo akcií v meste. Disponibilné hodiny  na prehĺbenia učiva sa budú sústrediť na  predmety – matematika, anglický jazyk, telesná výchova.
​​​​​​​

Učiteľ ako sprievodca

Dôležitou zmenou je, že v tejto škole bude učiteľ sprievodcom a koordinátorom vo svete informácií, nie len pasívnym sprostredkovateľom učiva. Škola je otvorená pre rodičov.

Denný režim školy


Školský klub detí / ŠKD/ začína fungovať denne ráno od 7,00  do 8,00 a popoludní po ukončení vyučovania do 17,00 hodiny.  ŠKD bude mať hlavne oddychovú a zábavnú funkciu. Deti sú poobede často unavené na ďalšiu riadenú činnosť. Rovnako ako v triedach aj v ŠKD škola garantuje maximálne 15 detí v triede.

Viac informácií o Súkromnej základnej škole v Pezinku nájdete na http://sukromnaskola-pezinok.sk/

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
Napíšte nám [email protected]