Autor textu: Lucia Petríková
23.09.2019

Trenčianska univerzita zahájila nový akademický rok s viacerými novinkami

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik dňa 23. septembra 2019 slávnostne zahájil nový akademický rok 2019/2020 v aule univerzity za účasti študentov prvých ročníkov a zamestnancov. 

Foto: text

Trenčín 23.09.2019 (Skolske.sk)

Trenčianska univerzita je rýchlo sa rozvíjajúca vzdelávacia inštitúcia, ktorá v posledných rokoch prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára potenciál pre špičkové štúdium, vedu, výskum a  prostredie, ktoré motivuje študentov. Neustále rozvíjame spoluprácu s firmami, pretože štúdium je vo významnej miere prepojené s praxou a zahraničnými univerzitami. Je vhodné pre tých študentov, ktorí majú chuť experimentovať, inovovať, chcú mať na to vynikajúce technologické zázemie a priestor a očakávajú uplatnenie hneď po jeho ukončení.
Ak niekto uvažuje o vysokoškolskom štúdiu, mal by sa zamerať na odbor, ktorý mu neskôr umožní vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie a vybrať si takú školu, ktorá je orientovaná na prax a veľmi rýchlo študenta uvedie do reality. Preto sme rozbehli proces akreditácie profesijne orientovaných študijných programov. Situácia na trhu práce ukazuje aj naďalej trend technických, zdravotníckych a ekonomických smerov, čo sú odbory, ktoré je možné u nás študovať. Podľa prieskumov patria naši absolventi stále k tým žiadaným a dobre uplatniteľným.

pic
Foto: text

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik vníma univerzitu ako inštitúciu, ktorá je integrálnou súčasťou európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru. „Chceme zvýšiť záujem zahraničných uchádzačov o štúdium u nás, preto pribudli na našej univerzite viaceré študijné programy v cudzom jazyku. Máme zriadené Erasmus centrum, kde sa konajú stretnutia ohľadne zahraničných mobilít. Naša univerzita sa stala treťou slovenskou univerzitou, ktorá má akreditované technické študijné programy pod značkou EUR-ACE. Získané certifikáty garantujú kvalitu inžinierskych študijných programov a vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu nastavenú európskou inžinierskou komunitou a zvýhodnia našich absolventov u zamestnávateľov v zahraničí. Trenčianska univerzita je stále ako jediná výskumná inštitúcia zo Slovenska zapísaná v zozname „Key Enable Technologies“, teda Kľúčových technologických centier. Sieť kľúčových centier je iniciatívou samotnej Európskej komisie, ktorej zámerom je pomôcť rôznym podnikateľským subjektom skomercializovať ich inovačné idey. V tomto akademickom roku pribudnú tri nové študijné programy. Na Fakulte zdravotníctva, ktorá už funguje v nových priestoroch, pribudne v treťom stupni verejné zdravotníctvo a dva úplne nové bakalárske profesijne orientované študijné programy na Fakulte špeciálnej techniky Automobilové inžinierstvo a na Fakulte priemyselných technológií Materiály a technológie pre automobilový priemysel. Študentom a zamestnancom sme tiež ponúkli možnosť zladiť štúdium s rodičovskými povinnosťami a zriadili sme detský kútik.“      

pic
Foto: text

Moderné prostredie inšpiruje, preto naša univerzita systematicky rekonštruuje svoje priestory. Po rekonštrukcii internátov a vnútorných priestorov pre Fakultu zdravotníctva sme sa pustili aj do vonkajších plôch. Celé leto bol na univerzite čulý stavebný ruch. Zrekonštruovali sme fasádu a zateplili budovu Fakulty zdravotníctva v sume 180 tisíc eur z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Za 150 tisíc eur z vlastných zdrojov sme zrealizovali úpravy pri Študentskom domove v areáli Fakulty špeciálnej techniky. Pribudne tam nová oddychová a relaxačná zóna, ktorú budú môcť ubytovaní študenti naplno využívať. Už od začiatku akademického roka bude k dispozícii nový smart študentský park v cene 60 tisíc eur z vlastných zdrojov s wifi pripojením a neskôr pribudnú aj dve workoutové ihriská. Taktiež vstup do budovy Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov bol počas leta zrekonštruovaný na bezbariérový.

Aj tento rok sme zaznamenali zvýšený záujem od študentov. Do akademického roka 2019/2020 sa do prvých ročníkov prihlásilo 1575 uchádzačov a na základe rozhodnutí o prijatí bolo zapísaných 904 študentov v dennej aj externej forme štúdia.
V uplynulom akademickom roku 2018/2019 sa na štúdium prihlásilo 1164 uchádzačov a zapísalo sa 749 študentov v dennej a externej forme štúdia.
V novom akademickom roku bude na našej univerzite študovať 120 zahraničných študentov z Ukrajiny, Srbska, Bieloruska, Kazachstanu, Indie, Pakistanu, Turecka, Talianska, Portugalska...

pic
Foto: text
pic
Foto: text
pic
Foto: text
Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
Napíšte nám [email protected]