Autor textu: TASR
20.11.2019

Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa má 30 rokov

Podnadpis článku...

Foto:UNICEF

 New York 20.11.2019 (TASR)

Nevyhnutnosť dodržiavať všetky práva pre každé dieťa zdôraznil generálny tajomník OSN António Guterres v závere príhovoru pri príležitosti Svetového dňa detí, ktorý pripadá na 20. novembra.

      António Guterres konštatoval, že v Medzinárodnom dohovore o právach dieťaťa sformulovali krajiny sveta prvýkrát záväzok dodržiavať neodňateľné práva každého chlapca a každého dievčaťa. Všetky krajiny sveta priznali zraniteľnosť detí a sľúbili poskytovať im stravu, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie a ochranu.

      Ako ďalej konštatoval Guterres, za uplynulých 30 rokov sa mnohé podarilo naplniť. Počet úmrtí detí sa znížil o vyše polovicu, zaostávanie vo vývoji sa podarilo znížiť všade na svete. Napriek tomu milióny detí naďalej trpia v dôsledku vojen, biedy, diskriminácie a chorôb, podčiarkol generálny tajomník OSN.  

      "Pri príležitosti 30. výročia prijatia historického Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa vyzývam všetky štáty sveta, aby sľub daný deťom dodržali," zdôraznil Guterres a v závere posolstva dodal, že je nevyhnutné dodržiavať všetky práva pre každé dieťa.

      Detský fond OSN (UNICEF) na svojej webovej stránke konštatoval, že "uplynulých 30 rokov uplatňovania práva dieťaťa prispelo k zmenám života detí na celom svete".

      UNICEF vyzdvihol, že 30. výročie je príležitosťou oslavovať, zároveň však aj príležitosťou dať podnet na ďalšiu činnosť.

      Generálna riaditeľka UNICEF Henrietta H. Forová napísala deťom otvorený list, v ktorom zhodnotila pokrok dosiahnutý medzinárodným spoločenstvom v oblasti dodržiavania práv detí za uplynulých 30 rokov.

      Zároveň v liste načrtla problémy, ktorými budú práva detí ohrozované v nasledujúcich 30 rokoch. Do týchto problémov zahrnula klimatické zmeny, dodržiavanie súkromia v internetovom priestore, duševné zdravie, konflikty či migráciu. V liste stručne podala aj riešenia na mnohé z týchto vyvstávajúcich výziev.

      Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) prijalo 20. novembra 1959 Deklaráciu práv dieťaťa. O 30 rokov neskôr, 20. novembra 1989, OSN schválila Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa. Tento termín sa slávi ako Svetový deň detí.

      V Dohovore sa konštatuje, že dieťa nie je len krehká bytosť, ktorú treba chrániť, ale aj osoba s právom na výchovu, zdravotné zabezpečenie a ochranu bez ohľadu na miesto, kde na svete sa narodilo. V dokumente, pozostávajúcom z preambuly, troch častí a 54 článkov, sa ďalej uvádza, že dieťa má právo zabávať sa, učiť sa a vyjadrovať sa.

      Milióny detí na svete sú zbavené detstva len preto, lebo žijú v chudobe. Tá ich pripravuje o možnosť prežiť, vyvíjať sa. Vojnové konflikty ich pripravujú o rodičov, ničia im zdravie a narúšajú školskú dochádzku; v niektorých krajinách ich verbujú ako bojovníkov do ozbrojených skupín.
​​​​​​​
      Dohovor o právach dieťaťa bol v mene bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) podpísaný 30. septembra 1990. S jeho textom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie ČSFR a následne ho československý prezident ratifikoval. Dohovor nadobudol platnosť pre ČSFR 6. februára 1991. V dôsledku rozdelenia štátu sa Slovenská republika (SR) stala zmluvnou stranou Dohovoru dňa 28. mája 1993 so spätnou účinnosťou od 1. januára 1993.


      Zdroje:
      www.un.org
      www.unicef.org   www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/zakony/dohovor-o-pravach-dietata.pdf
      https://archiv.vlada.gov.sk/ludskeprava/data/files/4153.pdf
      www.noveaspi.sk/products/lawText/1/39097/1/2

Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131