Autor textu: Vladimír Bačišin
11.02.2020

Abeceda ekonomiky - marxizmus

TASR prináša seriál - základné informácie o ekonomike.

Foto: Zentralbibliotek Zurich

Bratislava 11.02.2020 (Skolske.sk)

Marxizmus je filozofická, ekonomická a politická doktrína založená Karlom Marxom a Fridrichom Engelsom. Existujú rôzne interpretácie marxistického učenia spojené s rôznymi politickými stranami a hnutiami v sociálnom myslení a politickej praxi.

Niektorí vedci sa domnievajú, že ústredným bodom Marxovej teórie, ktorá zostáva dodnes relevantná, je jej koncepcia rozvoja odcudzenia človeka od produktov jeho vlastnej práce, odcudzenia človeka od jeho vlastnej podstaty a jeho premeny v kapitalistickej spoločnosti na čap výrobného procesu. Odcudzenie pôsobí ako forma spoločenských väzieb, spoločenská štruktúra, ktorá je človeku cudzia, ovláda ho, zbavuje ho možností tvorivého rozvoja a ničí jeho podstatu. V „Hospodárskych a filozofických rukopisoch“ z roku 1844 Marx stavia problém odcudzenia do centra svojej ekonomickej a filozofickej analýzy kapitalistickej spoločnosti.

V roku 1867 zverejnené dielo Kapitál sa stal najdôležitejšou prácou marxizmu. Poskytla teoretické riešenie mnohých ekonomických problémov. Existencia nadbytočnej hodnoty bola stanovená dlho pred Marxom. Bolo tiež zrejmé, že je tvorená produktom práce, za ktorú neposkytuje ekvivalentnú hodnotu, teda mzdu. Ale nešli ďalej. Niektorí klasickí ekonómovia skúmali najmä kvantitatívny vzťah, v ktorom je produkt práce rozdelený medzi pracovníka a vlastníka výrobného prostriedku. Iní - socialisti - považovali takéto oddelenie za podvod, nespravodlivosť a hľadali prostriedky na odstránenie nespravodlivosti. Marx preukázal, že nedochádza k podvodu. Samotná zásada súkromného vlastníctva však neumožňuje rozdielne rozdelenie výsledku práce. Hlavné mesto potvrdilo závery, ktoré boli predtým urobené v Manifestu Komunistickej strany o nevyhnutnosti a nevyhnutnosti prerušenia kapitalistických vzťahov.
​​​​​​​
Wassily Wassilyovich Leontief (1905 - 1999), nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, v práci „Súčasný význam ekonomickej teórie K. Marxa“ v roku1938  napísal, že  Marx bol veľkým znalcom povahy kapitalistického systému. Rovnako ako mnoho jednotlivcov tohto typu, aj Marx mal svoje vlastné racionálne teórie, ale tieto teórie nie sú vždy konzistentné. Ich vnútorná slabosť sa prejaví okamžite, keď sa ostatní ekonómovia, ktorí nie sú obdarení Marxovým výnimočným zdravým rozumom, pokúsia na základe svojich projektov vyvinúť marxistickú teóriu.

Text...

ŽILINA: Jarné prázdniny v Rosenfeldovom paláci

Február 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-

Prehľad udalostí:

· Medzinárodný deň kvetinového dizajnu
· Európsky deň rovnosti odmeňovania
· Medzinárodný deň zriedkavých chorôb
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131