Autor textu: Vladimír Bačišin
11.03.2020

Abeceda ekonomiky - 4P marketingu

TASR prináša seriál - základné informácie o ekonomike...

Foto:www.pxels.com

Bratislava 11.03.2020 (Skolske.sk)

Marketingová stratégia pozostáva zo štyroch písmen P. V angličtine sú to product, alebo produkt, price, teda cena cena, place, teda miesto, ale aj promotion, čo sa dá preložiť aj ako propagácia. Pozrime sa na Vśetky tieto šyri P.

Produkt (produkt) - všetko, čo môže uspokojiť akékoľvek potreby (fyzické veci, služby, ľudia, podniky, aktivity, nápady). Akonáhle bol produkt označený cenou a vstúpil na trh, stáva sa komoditou. Preto sa výraz „výrobok“ používa spolu s výrazom „výrobok“.

Cena - cena znamená množstvo peňazí požadované za produkt alebo službu alebo súčet tovaru, hodnoty, ktoré je spotrebiteľ ochotný obetovať výmenou za nákup konkrétneho produktu alebo služby.

Miesto alebo spôsoby distribúcie alebo uvedenia výrobku na trh - hlavným obsahom prvku marketingového mixu „privedenie výrobku k spotrebiteľovi“ je výber optimálnej schémy na dodanie výrobku od výrobcu k spotrebiteľovi, jeho fyzické uskutočnenie (organizácia prepravy, skladovanie, manipulácia s nákladom) a popredajný (servisný) zákaznícky servis.

Propagácia produktu - súbor rôznych druhov činností na sprostredkovanie informácií o výhodách produktu potenciálnym spotrebiteľom a na stimuláciu ich túžby kúpiť (reklama, PR, osobný predaj, podpora predaja (podpora predaja.

V roku 1981, Booms a Bitner, rozvíjajúci koncept marketingu v sektore služieb, navrhli doplniť marketingový mix tromi ďalšími.

Ľudia (peoples) - všetci ľudia, ktorí sa priamo alebo nepriamo podieľajú na procese poskytovania služieb, napríklad zamestnanci a ostatní zákazníci.
​​​​​​​
Proces (process) - postupy, mechanizmy a sledy činností, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb.
Fyzické prostredie (physical evidence) - prostredie, v ktorom sa služba poskytuje, ako aj všetky hmotné predmety použité v procese služby alebo prenášajúce určité informácie spotrebiteľovi.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131