Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Mária Škultétyová
19.03.2020

Učíme sa doma: V emaili? Či v emaily? Alebo v emaile?

Je náročné zapamätať si poučky.

Foto: Pixabay

Bánovce nad Bebravou 19.03.2020 (Skolske.sk)

Budeme sa venovať podstatným menám mužského rodu neživotným zakončeným na -r, -l. 

​​​​​​​V článku Kedy píšeme tunely, kedy tuneli sme hovorili o tých,  ktoré majú zmiešané skloňovanie.

Dnes si povieme, ktoré skloňujeme podľa vzoru dub.

Najskôr si odpovieme  na otázku z nadpisu:

Podstatné meno  email sa pravidelne skloňuje podľa vzoru dub - genitív singuláru  je emailu, lokál singuláru má  tvar v (jednom) emaile a  nominatív a akuzatív plurálu (dva) emaily. Tvary v emaili,  či dokonca v emaily,  ktoré v lokáli jednotného čísla neraz čítame, alebo počujeme, sú nesprávne.   

V lokáli singuláru  žiadne podstatné meno nemá príponu -y, učia sa to už žiaci na ZŠ. A predsa aj profesionálny novinár napíše, že v 9. diely by sa však malo hrať opäť o luxusných 75 000 EUR. 

Teraz už prejdime k pravidelnému skloňovaniu podľa vzoru dub.

Je dosť náročné zapamätať si všetky poučky, zvlášť  keď existujú  výnimky či dvojtvary, preto prinášame prehľad týchto podstatných mien tak, ako ho uvádza Morfológia slovenského jazyka.

Pravidelne podľa vzoru dub sa skloňujú slová na -ar, -ir, -yr, -ýr, -or, v ktorých -o- nie je pohyblivé, -or, -or, -ur, -úr, -al, domáce slová na -él, -iel, slová na -il, -íl (okrem apríl), -yl, -ýl, -ól (okrem cól), -ol, -ul:
autokar — v autokare, autokary; bar, cmar, cukrovar, dar, kar, katar, kávovar, liehovar, milibar, milodar, obal, odvar, pivovar, príškvar, radar, rozmar, samovar, solivar, škvar, tovar, tvar, útvar, var, výpar, vývar, zdar, zmar, zvar; nadir; syr, zefyr, chýr, porfýr, pýr; akcelerátor, akumulátor, alternátor, analyzátor, aspirátor, bachor, Bospor, dekarbonizátor, destilátor, detektor, detonátor, dialyzátor, difúzor, digestor, dozor, dvor, ejektor, ekvátor, elevátor, eliminátor, exkavátor, faktor, fosfor, gágor, generátor, granulátor, honor, hovor, hrachor, humor, hydrofor, indikátor, induktor, inverzor, ionizátor, irigátor, izolátor, javor, karburátor, kláštor, kolektor, kondenzátor, konvertor, koridor, liktor, meteor, monitor, mramor, nábor, názor, odbor, oscilátor, piskor, podpor, pozor, prápor, príbor, príhovor, bor, flór, fluór, folklór, chór, lavór, pór, bor, radiátor, rozbor, spor, tábor, tenor, teror, trezor, tumor, úmor, výbor, vzor, zápor; abazúr, dur, Jur, purpur, azúr, kalambúr, lazúr, mechúr, múr, pazúr, silúr, telúr, velúr, žúr; bal, basketbal, cimbal, cval, dural, festival, futbal, interval, karneval, kindžal, koral, madrigal, nával, obal, odval, príval, samopal, tantal, úpal, Ural, val, volejbal, výpal, zápal; dômysel, dvojzmysel, kel, nezmysel, priemysel, výmysel, zmysel, živel, dostrel, povel, predel, prídel, skorocel, tmel, účel, údel, výmel, výstrel; diel, oddiel, podiel, rozdiel; automobil, bacil, exil, koncil, paškvil, profil, projektil, textil, vaudeville, ventil; kýl, štýl; detail, email, koktail; alkohol, amfibol, benzol, fenol, hlahol, hranol, kostol, kotol, kozol, lyzol, mentol, rozkol, popol, prestol, protokol, rôsol, Sokol, spevokol, staniol, stvol, symbol, lihol, uzol, vitriol, gól, pól, kastról; artikul, kalkul, karbunkul, titul, vestibul.
Takto sa skloňujú zo slov zakončených na -ár slová nesvár, nešvár, pár, suchopár, svár, zo slov zakončených na -er s pohyblivým -e- slovo ker, zo slov zakončených na -ér bez pohyblivého -e- slová časomer, dažďomer, diaľkomer (a ďalšie slová na -mer, ako drobnomer, elektromer, fázomer), džber, charakter, íver, naber, námer, náter, nepomer, odber, páper, podpriemer, podvečer, polomer, pomer, predvečer, priemer, prímer, rozmer, sever, smer, svätvečer, transfer, úder, úver, uzáver, večer, výber, výmer, záber, záder, zámer, záver, zber, väčšina slov zakončených na -ír: elixír, empír, fixír, gejzír, kašmír, Kašmír, revír (L. sg. aj v revíri), vesmír, vír, zefír, zafír, klystír (L. sg. aj v klystíri) a zo slov zakončených na -or s pohyblivým -o- slová bahor, cukor, úhor, vietor, víchor, vôdor. Zo slov zakončených na -ál sa celkom podľa vzoru dub skloňujú slová bál, paškál, paušál, šál a škandál.

Niektoré majú aj dvojtvary:

​​​​​​​Cól - lokál jednotného čísla: v cóle/v cóli, nominatív a akuzatív plurálu: cóly/ cóle; revír – lokál jednotného čísla: v revíre/v revíri;  klystír - lokál jednotného čísla: klystíre/klystíri.
Iné slová na -r, -l sa skloňujú podľa vzoru stroj.
 

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]