Autor textu: Mária Škultétyová
29.06.2020

Učíme sa doma: Z prava, z ľava? Alebo sprava, zľava?  

Písanie prísloviek nás niekedy potrápi.

Foto: Mária Škultétyová

Bánovce nad Bebravou 29.06.2020 (Skolske.sk)

Zapochybujeme najmä pri príslovkách s predponami s-, z-, zo-, napr.: sprava, zľava.  Vznikli z predložkových tvarov (z pravej, z ľavej strany) a to nás zvádza k tomu, že ich píšeme chybne ako predložkové : z prava, z ľava, zo zadu. Správne sa píšu ako jedno slovo, pričom predpony s-, z-, zo-  píšeme tak, ako ich vyslovujeme: sprava, zľava, zhora, zdola, spredu, zozadu, zospodu.

Aj rozlišovanie predložkových tvarov a prísloviek  robí problémy.

Najskôr niekoľko príkladov: z pamäti – spamäti, na hlas – nahlas, na vlas – navlas, po tme – potme, po tichu – potichu, z boku – zboku, na vrch – navrch, z časti – sčasti, na večer – navečer

Na predložkové tvary podstatných mien sa pýtame pádovými otázkami.  Píšeme ich osobitne:  Vypadlo mi to z pamäti.  Spevák si musí dávať pozor na hlas. Na vlas na tanieri sú ľudia hákliví.  Po tme vždy príde svetlo. Po (krátkom)  tichu sa psi/psy opäť  nahlas rozštekali. Z boku mu vytekal tenučký pramienok krvi. Boli sme unavení, na vrch kopca sme nevyšli. Z časti domu sa zrútila strecha. Teším sa na večer,  vtedy čítam dcérke rozprávky.

Príslovky píšeme spolu, pýtame sa otázkami kde, kam, odkiaľ, kedy, prečo... Niekedy ich môžeme nahradiť rovnoznačnými výrazmi: Báseň recitoval spamäti. (naspamäť) Hovoril nahlas. (hlasno) Dvojčatá sa navlas podobajú. (celkom) Potme sa bojíme vyjsť na ulicu. Vkrádal sa potichu ako zlodej.(tichučko) Zaútočil  na neho zboku. Pravda vždy vyjde navrch. (na povrch) Pravdu máš len sčasti. (čiastočne) Až navečer sa vrátil domov.

Niektoré príslovky môžeme písať spolu i zvlášť, uprednostňujeme písanie spolu, napríklad: dočervena (do červena), nabielo, (na bielo), naboso (na boso), zozačiatku (zo začiatku), nadránom (nad ránom) namokro (na mokro), nakyslo (na kyslo), dočerta (do čerta)

Príslovky typu  slovensky, po slovensky môžeme používať s predložkou  i bez nej: Hovoríme  (po) slovensky.


 
Mária Škultétyová, Gymnázium Bánovce nad Bebrabvou
                                                               
 

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]