Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Mária Škultétyová
14.11.2020

Jožkova Mrkvičkova mama? Dievčatkova fľaška? Ako je to správne?

Dostala som otázku, či v spojení dievčatkova fľaška je privlastňovacie prídavné meno dievčatkova utvorené správne. 

Foto: Mária Škultétyová

Bánovce nad Bebravou 14.11.2020 (Skolske.sk)

Odpoveď je stručná :  Nie. Správne povieme fľaška dievčatka, mama Jožka Mrkvičku.

Prečo je to tak

Privlastňovacie prídavné mená označujú vlastníka osôb, zvierat a vecí. Tvoríme ich iba od jednotného čísla jednoslovných osobných všeobecných a vlastných  podstatných mien mužského a  ženského rodu: chlapec, gymnazista, Ján, mama, Anička... a zriedkavo aj od zvieracích všeobecných a vlastných podstatných mien mužského a ženského rodu: Dunčova búda, líškin chvost, zajacova labka.

Od tvarov množného čísla a od podstatných mien stredného rodu sa privlastňovacie prídavné mená netvoria. V takom prípade si musíme pomôcť genitívnym tvarom: fľaška dievčatka, Deň učiteľov, izba sestričiek.

V staršej slovenčine sa tvorili aj od viacslovných mien: Jožkova Mrkvičkova mama, malého chlapcov otec. V súčasnej slovenčine sa namiesto nich používajú konštrukcie s genitívom: mama Jožka Mrkvičku, otec malého chlapca, ale: Jožkova mama, Mrkvičkova mama, chlapcov otec.

Na privlastňovacie prídavné mená sa pýtame otázkami čí? čia? čie? : čí nápad? (otcov),  čia kniha? (učiteľova), čie rozhodnutie? (riaditeľovo).

Pozor!

V praxi často počúvame otázky: koho to bol nápad?  koho je to kniha?  koho je to rozhodnutie? - takéto otázky sú nesprávne.

Ako ich tvoríme
 
Od podstatných mien mužského rodu (vzor chlap, hrdina) ich tvoríme príponami: -ov, -ova, -ovo, -ovi, -ove a skloňujeme podľa vzoru otcov: hokejistov brat, Jožkova sestra, žiakovo pero, dedkovi známi, otcove stromy, Milanove sestry, susedove deti.

Od vzoru kuli ich tvoríme príponou -ho: kuliho, Škultétyho; toto prídavné meno je nesklonné, skloňuje sa len podstatné meno, s ktorým sa spája: Škultétyho Rečňovanky, Škultétyho rečňovaniek...

​​​​​​​Od podstatných mien ženského rodu ich tvoríme príponami: -in, -ina, -ino, -ini, -ine a skloňujeme podľa vzoru matkin: učiteľkin zápisník,  Evkina sestra, Máriino dieťa, kamarátkini rodičia, matkine kvety,  princeznine šaty.
 
Kde robíme najčastejšie chyby, na čo si  máme dávať pozor
 
- Privlastňovacie prídavné mená utvorené od vlastných podstatných mien píšeme s veľkým písmenom: Štúrova slovenčina, Jánošíkova družina, Jankova matka, Vierkino tajomstvo;

- prípony nominatívu sú krátke: Štúrova matka, otcovi bratia, otcove tety, matkina práca, matkini súrodenci, Oľgine sestry;

- v nominatíve množného čísla v mužskom rode životnom v obidvoch vzoroch píšeme mäkké i: (tí) otcovi kolegovia, matkini rodičia, Jánovi kamaráti, Vierkini spolužiaci;

- pádové prípony -ých, -ým, -ými píšeme v obidvoch vzoroch s tvrdým ý: otcových a matkiných rodičov, otcovým a matkiným rodičom, otcovými a matkinými rodičmi;

- v G a A (živ.) singuláru v mužskom rode a v G stredného rodu majú obidva vzory príponu -ho a v D mužského a stredného rodu príponu -mu; tu azda najčastejšie robíme chyby, keď miesto otcovho, matkinho, otcovmu, matkinmu hovoríme nesprávne otcového, matkiného, otcovému, matkinému;

- veľmi často robíme chyby aj v príponách stredného rodu -ovo, -ino, keď miesto Štúrovo pero, bratovo dievča, matkino srdce  používame nesprávne tvary: Štúrove pero, bratove dievča, matkine srdce.

Cvičenie

Bottova báseň Smrť Jánošíkova, Anna Bottová,  strýkova manželka, babičkina rozprávka, otcovi starí dobrí známi, od otcových starých dobrých známych, matkini siedmi súrodenci, s matkinými siedmimi súrodencami, Vierkini a Zuzkini dobrí kamaráti, otcovho dobrého známeho, matkinho vzdialeného príbuzného, letkynina dcéra, oteckovo dobré slovo, štúrovská generácia, Štúrova sestra Karolína Štúrová

Otestujte sa

Doplňte vynechané písmená:
-túrov- slovenčina, slečink-n klobúk, tetk-n- príbuzn-, -túrovsk- básnici, učiteľov- rozhodnutie, -túrov- prívrženci, skvelé koleg-n-n- úspechy, od chlapcov-ch rodičo-, bratov— dobrému kamarátovi, riaditeľk-n nesprávn- postoj, sestr-n-  priatelia
 
(Š, a, i, i, i, í, š, í, o, Š, i, y, i, e, ý, v, mu, i, y, i, i)
 
 
 
Mária Škultétyová, Gymnázium Bánovce nad Bebravou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]