Autor textu: Mária Škultétyová
30.04.2020

Kedy píšeme siedmych a kedy siedmich

Pravopis základných a radových čísloviek sa dá naučiť. Najlepšie to pochopíme na príkladoch. Na konci sa môžete otestovať, či sa vám to podarilo.

Ilustračná snímka.

Bánovce nad Bebravou 30.04.2020 (Skolske.sk)

Janko si na oslavu siedmych narodenín pozval siedmich kamarátov. Dajme si do základného tvaru číslovku siedmych.

siedmych - siedme (narodeniny)

Číslovka siedmych vyjadruje poradie, pýtame sa na ňu otázkou koľkých v poradí. Je to radová číslovka a tie skloňujeme podľa vzoru pekný, preto ich píšeme s ý/y, iba v nominatíve plurálu majú í/i. Číslovky tretí a tisíci sa skloňujú ako cudzí: Na MS v hokeji  boli Kanaďania prví, fínsky tím druhý a ruský  tretí. Slovenskí hokejisti boli až deviati (čítame s t). Hnutie hippies vzniklo v šesťdesiatych  rokoch 20. storočia (zákl. tvar: šesťdesiate roky).

A teraz si dajme do  základného tvaru číslovku siedmich.

siedmich - sedem (kamarátov)/siedmi (kamaráti)

Číslovka siedmich označuje počet a pýtame sa na ňu otázkami koľko ich je, koľkí sú. Je to číslovka základná a základné číslovky päť - deväťdesiatdeväť  skloňujeme  podľa vzoru päť/piati, preto ich píšeme s i:  Dedko je aj v osemdesiatich (čítame s ť - zákl. tvar: osemdesiat) rokoch veľmi čulý.  Mladá majsterka Slovenska súťažila v siedmich disciplínach, v piatich z nich zvíťazila (zákl. tvar: sedem, päť). Z ôsmich prihlásených jeden neprišiel, prišli teda siedmi (zákl. tvar: osem/ ôsmi, sedem/siedmi).

Povedzme si ešte výslovnosť:
​​​​​​​
Základné číslovky zakončené na ť/ti čítame s ť : piati, šiestich,  deviatim... Radové číslovky  zakončené na ti  čítame s tvrdým t: piati, šiesti, deviati...

Ešte niekoľko príkladov na osvojenie:

Žiaci z dvoch ôsmych tried (zákl. tvar: ôsme) boli na exkurzii v Uhrovci. Z ôsmich dievčat (zákl. tvar: osem) je Eva najvyššia. V zbere papiera sme skončili piati ( na 5. mieste). V súťaži jednotlivcov bol Peter piaty (na 5. mieste). Piati žiaci (päť) sa do súťaže nezapojili. Do školy začal chodiť v siedmich rokoch( keď mal sedem). Stalo sa to pred ôsmimi rokmi( zákl. tvar: osem).

A krátke dopĺňacie cvičenie na záver:

Z tridsiat- ch pretekárov bol Juraj dvanást- a Miško tridsiat-. V súbore vystupovali dvadsiat- siedm- žiaci našej školy. Tridsiat-  prv- deň v mesiaci bol prv-m dňom v týždni. Mnoh- to počuli, mnoh-ch z nich poznám. Z piat-ch kníh mi nevrátil ani jednu. Deväťdesiat- žiaci troch piat-ch ročníkov sa zoradili pred školou, a to ešte na piat-ch čakali.

(i, y, y, i, i, y, ý, ý, í, ý, i, i, y, i)

 
 

Mária Škultétyová, Gymnázium Bánovce nad Bebravou 
 
 
 
 
 

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]